เยาวชน Gen Z พัฒนาศักยภาพด้านการเป็นนักข่าว แบบมืออาชีพ

| |
อ่าน : 734

ที่มา : เว็บไซต์เดลินิวส์

ภาพประกอบจากเว็บไซต์เดลินิวส์

เยาวชน Gen Z พัฒนาศักยภาพด้านการเป็นนักข่าว แบบมืออาชีพ thaihealth

ประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ นำเยาวชน GenZ กว่า 50 คน ศึกษาดูงานขั้นตอนการผลิตสื่อ "เดลินิวส์ออนไลน์" เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการเป็นนักข่าว GenZ แบบมืออาชีพ

เมื่อวันที่ 23 เม.ย. ที่กองบรรณาธิการเว็บไซต์ "เดลินิวส์ออนไลน์" ศ.เกียรติคุณ นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ ประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ นำทีมเยาวชน GenZ จากโรงเรียนเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนนปลอดบุหรี่ 4 ภาค จำนวน 50 คน พร้อมคณะครูผู้ดูแล ศึกษาดูงานขั้นตอนการผลิตสื่อออนไลน์ เพื่อพัฒนาศักยภาพของแกนนำเยาวชน GenZ ด้านการเป็นนักข่าว GenZ แบบมืออาชีพ โดยเน้นให้เยาวชนมีความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจ และกล้าแสดงออก รวมถึงการแสดงบทบาทในการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานด้านควบคุมยาสูบในพื้นที่ของตัวเอง สามารถจะเชื่อมและประสานร่วมกับกิจกรรมหลักของโรงเรียน ชุมชน ซึ่งใช้การสร้างกระแสสังคม สื่อสารผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย

เยาวชน Gen Z พัฒนาศักยภาพด้านการเป็นนักข่าว แบบมืออาชีพ thaihealth

สำหรับเยาวชนที่ผ่านการอบรมหลักสูตร "News For GenZ, by GenZ Reporters Strong ไม่สูบ" ในครั้งนี้ จะต้อง สามารถนำเสนอข่าว เขียนข่าว รายงานข่าว กิจกรรมรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ในโรงเรียน กิจกรรมจากพื้นที่ของตนเองได้แบบมืออาชีพ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม