อดีตผู้ต้องโทษยื่นคำขอประกอบอาชีพนวดได้ทันที

| |
อ่าน : 587

ที่มา: กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

อดีตผู้ต้องโทษยื่นคำขอประกอบอาชีพนวดได้ทันที หลังพ้นโทษ thaihealth

แฟ้มภาพ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเผยกฎหมายเกี่ยวกับอาชีพนวดฉบับใหม่มีผลบังคับใช้แล้ว โดยปลดล็อคให้อดีตผู้ต้องโทษ สามารถยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเป็นหมอนวดได้ทันทีหลังพ้นคุก ไม่ต้องรอ 1 ปีอีกต่อไป เพื่อให้โอกาสคนที่เคยทำผิด ได้มีอาชีพหลังพ้นโทษ

        นายแพทย์ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ(กรม สบส.)กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ(ฉบับที่2) พ.ศ.2562 http://bit.ly/2GudFus มีผลบังคับใช้แล้ว เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา โดยมีการแก้ไขกฎหมายให้อดีตผู้ต้องโทษที่พ้นโทษในคดีเกี่ยวกับเพศ ทรัพย์ ยาเสพติด และค้าประเวณี ให้สามารถยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเพื่อประกอบอาชีพนวดได้ โดยไม่ต้องรอให้พ้นโทษครบ 1 ปี ซึ่งจากเดิม 4 คดีดังกล่าวถือเป็นคดีต้องห้ามที่ต้องรอให้พ้นโทษครบ 1 ปีก่อนจึงจะประกอบอาชีพนวดได้ ทั้งนี้ เพื่อปัดเป่าอุปสรรคในการกลับเข้าสู่สังคม และให้โอกาสคนที่เคยทำผิดพลาด ได้มีงานทำเพื่อหาเลี้ยงชีพหลังพ้นโทษต่อไป

        ด้านนายแพทย์ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล ผู้ช่วยอธิบดีและผู้อำนวยการกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กรม สบส. กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพนวด ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในกฎหมาย คือต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือไร้ความสามารถ ไม่ป่วยด้วยโรคติดต่ออันเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคพิษสุราเรื้อรังหรือติดยาเสพติดให้โทษ ที่สำคัญคือต้องเรียนจบจากสถาบันและหลักสูตรที่กรม สบส.ให้การรับรองแล้วเท่านั้น เพื่อให้ผู้นวดมีความรู้และทักษะการนวดที่ถูกต้อง เป็นการคุ้มครองผู้รับบริการให้ได้รับการนวดที่มีคุณภาพมาตรฐานที่ดี โดยปัจจุบันมีสถาบัน หน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆได้รับการรับรองหลักสูตร จำนวนกว่า 500 แห่ง (ตรวจสอบรายชื่อสถาบันและหลักสูตรที่ผ่านการรับรองแล้วที่เว็บไซต์กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ www.thaispa.go.th) และต้องขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพก่อน จึงจะประกอบอาชีพนวดได้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 193 7000 ต่อ 18226 หรือ 18433 ในวันและเวลาราชการ 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม