ปภ.ตรังแนะปรับพฤติกรรมลดผลกระทบขาดแคลนน้ำฤดูแล้ง

| |
อ่าน : 255

ที่มา: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ปภ.ตรังแนะปรับพฤติกรรมลดผลกระทบขาดแคลนน้ำฤดูแล้ง thaihealth

แฟ้มภาพ

          ปภ.ตรังแนะนำข้อควรปฏิบัติเพื่อเตรียมรับมือและลดผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้น้ำอย่างประหยัดและมีคุณค่าจะช่วยลดผลกระทบจากวิกฤตขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งได้

                นายอาชวงศ์ สาริพัฒน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง กล่าวว่า เพื่อเตรียมรับมือภัยแล้งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังได้ให้แนะนำข้อควรปฏิบัติแก่ประชาชนเพื่อเตรียมรับมือและลดผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งด้วยการจัดหาภาชนะกักเก็บน้ำพร้อมสำรองน้ำไว้ใช้ยามขาดแคลน โดยปิดก๊อกน้ำให้สนิททุกครั้งใช้ภาชนะรองน้ำแทนการปล่อยน้ำจากก๊อกหรือสายยางนำน้ำที่เหลือจากการใช้งานไปรดน้ำต้นไม้หรือทำความสะอาดพื้นพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เติมอากาศที่ก๊อกน้ำฝักบัวหรือชักโครกจะช่วยลดการสิ้นเปลืองน้ำรวมถึงหมั่นตรวจสอบก๊อกน้ำและอุปกรณ์ท่อส่งน้ำมิให้มีน้ำรั่วซึมหากชำรุดให้รีบซ่อมแซมสำหรับพี่น้องเกษตรกรวางแผนการเพาะปลูกให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำเพาะปลูกพืชอายุสั้นที่ใช้น้ำน้อยและมีตลาดรองรับผลผลิตหรือเลี้ยงสัตว์แทนการเพาะปลูกพร้อมขุดบ่อน้ำร่องน้ำหรือใช้ระบบน้ำบาดาลจะได้มีแหล่งน้ำสำรองสำหรับทำการเกษตรขณะที่ภาคอุตสาหกรรมควรจัดหาแหล่งน้ำสำรองและวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำในพื้นที่ตรวจสอบระบบการจัดสรรน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานรวมถึงเลือกใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีประหยัดน้ำที่สามารถนำน้ำหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ทั้งนี้การเตรียมพร้อมรับมือปัญหาภัยแล้งโดยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้น้ำอย่างประหยัดและมีคุณค่าจะช่วยลดผลกระทบจากวิกฤตขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม