ปภ.ตรังแนะปรับพฤติกรรมลดผลกระทบขาดแคลนน้ำฤดูแล้ง

| |
อ่าน : 312

ที่มา: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ปภ.ตรังแนะปรับพฤติกรรมลดผลกระทบขาดแคลนน้ำฤดูแล้ง thaihealth

แฟ้มภาพ

          ปภ.ตรังแนะนำข้อควรปฏิบัติเพื่อเตรียมรับมือและลดผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้น้ำอย่างประหยัดและมีคุณค่าจะช่วยลดผลกระทบจากวิกฤตขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งได้

                นายอาชวงศ์ สาริพัฒน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง กล่าวว่า เพื่อเตรียมรับมือภัยแล้งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังได้ให้แนะนำข้อควรปฏิบัติแก่ประชาชนเพื่อเตรียมรับมือและลดผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งด้วยการจัดหาภาชนะกักเก็บน้ำพร้อมสำรองน้ำไว้ใช้ยามขาดแคลน โดยปิดก๊อกน้ำให้สนิททุกครั้งใช้ภาชนะรองน้ำแทนการปล่อยน้ำจากก๊อกหรือสายยางนำน้ำที่เหลือจากการใช้งานไปรดน้ำต้นไม้หรือทำความสะอาดพื้นพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เติมอากาศที่ก๊อกน้ำฝักบัวหรือชักโครกจะช่วยลดการสิ้นเปลืองน้ำรวมถึงหมั่นตรวจสอบก๊อกน้ำและอุปกรณ์ท่อส่งน้ำมิให้มีน้ำรั่วซึมหากชำรุดให้รีบซ่อมแซมสำหรับพี่น้องเกษตรกรวางแผนการเพาะปลูกให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำเพาะปลูกพืชอายุสั้นที่ใช้น้ำน้อยและมีตลาดรองรับผลผลิตหรือเลี้ยงสัตว์แทนการเพาะปลูกพร้อมขุดบ่อน้ำร่องน้ำหรือใช้ระบบน้ำบาดาลจะได้มีแหล่งน้ำสำรองสำหรับทำการเกษตรขณะที่ภาคอุตสาหกรรมควรจัดหาแหล่งน้ำสำรองและวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำในพื้นที่ตรวจสอบระบบการจัดสรรน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานรวมถึงเลือกใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีประหยัดน้ำที่สามารถนำน้ำหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ทั้งนี้การเตรียมพร้อมรับมือปัญหาภัยแล้งโดยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้น้ำอย่างประหยัดและมีคุณค่าจะช่วยลดผลกระทบจากวิกฤตขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ประกาศสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผล กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา - ชีวิตดีเริ่มที่เรา
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม