ปภ.เชียงใหม่แนะวิธีรับมืออันตรายจากพายุฤดูร้อน

| |
อ่าน : 990

ที่มา :  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ปภ.เชียงใหม่แนะวิธีรับมืออันตรายจากพายุฤดูร้อน thaihealth

แฟ้มภาพ

หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ แนะการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากพายุฤดูร้อนและวิธีการรับมืออันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น

นายไพรินทร์ ลิ่มเจริญ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในระยะนี้หลายพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่มีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยจะมีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ฟ้าแลบ ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า และลูกเห็บตกในบางพื้นที่ ส่งผลให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน จึงขอแนะนำถึงวิธีรับมือและป้องกันอันตรายจากพายุฤดูร้อน ขอความร่วมมือให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศ และประกาศจากทางราชการอย่างต่อเนื่อง หากมีประกาศเตือนเรื่องพายุฤดูร้อน ขอให้เตรียมพร้อมรับมือและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด ตรวจสอบอาคารบ้านเรือนให้อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรง จัดเก็บสิ่งของที่ปลิวลมได้ในที่มิดชิด ป้องกันสิ่งของถูกพายุพัดเสียหาย และได้รับอันตรายจากการถูกสิ่งของพัดกระแทก ปรับปรุงสิ่งปลูกสร้างบริเวณรอบบ้านให้อยู่ในสภาพปลอดภัย ตัดแต่งกิ่งไม้และต้นไม้ที่เสี่ยงต่อการหักโค่น หากพบเสาไฟฟ้าหรือป้ายโฆษณาอยู่ในสภาพไม่แข็งแรง ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาปรับปรุงแก้ไข รวมทั้งดูแลพืชผลทางการเกษตรโดยจัดทำที่ค้ำยันต้นไม้หรือที่กำบังปกคลุมผลผลิตทางการเกษตร เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น

สำหรับการปฏิบัติตนขณะเกิดพายุฤดูร้อนกรณีอยู่ในอาคาร ประชาชนต้องไม่อยู่บริเวณดาดฟ้าหรือใกล้ระเบียง เนื่องจากเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่า ปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิดเพื่อป้องกันแรงลมพัดสิ่งของเข้ามาในบ้าน ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด ในกรณีอยู่กลางแจ้งให้อยู่ห่างจากสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มั่นคงแข็งแรง ไม่อยู่บริเวณพื้นที่โล่งแจ้ง ไม่อยู่ใกล้วัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้า หลีกเลี่ยงการพกพาและสวมใส่เครื่องประดับที่เป็นสื่อนำไฟฟ้า งดใช้เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด ทั้งนี้การหมั่นติดตามพยากรณ์อากาศการตรวจสอบสภาพบ้านเรือนให้อยู่ในสภาพแข็งแรงและการเรียนรู้วิธีปฏิบัติตนเมื่อเกิดพายุฤดูร้อนจะช่วยให้การดำเนินชีวิตในช่วงฤดูร้อนเป็นไปด้วยความปลอดภัย

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม