พัฒนานวัตกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

| |
อ่าน : 713

ที่มา : แฟนเพจโรงเรียนปลอดบุหรี่

ภาพประกอบจากแฟนเพจโรงเรียนปลอดบุหรี่

พัฒนานวัตกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ thaihealth

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนานวัตกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เมื่อวันที่ 8-10 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ ได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนานวัตกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีผู้เข้าร่วมคือครูผู้พัฒนานวัตกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่ จำนวนกว่า 35 คน มีนวัตกรรมเกิดขึ้น 35 เรื่อง โดยมีการนำเสนอและให้ข้อเสนอแนะจากเพื่อนครู เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมของตนเองได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และอีกทั้งได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงานนวัตกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่ของโรงเรียนอนุบาลอัจฉรา จ.นครราชสีมา ที่มีการทำนวัตกรรมในเด็กปฐมวัย โดยใช้ Project approach เรื่องบุหรี่ ส่งผลต่อการทำบ้านให้ปลอดบุหรี่ด้วย

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม