พัฒนานวัตกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

| |
อ่าน : 877

ที่มา : แฟนเพจโรงเรียนปลอดบุหรี่

ภาพประกอบจากแฟนเพจโรงเรียนปลอดบุหรี่

พัฒนานวัตกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ thaihealth

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนานวัตกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เมื่อวันที่ 8-10 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ ได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนานวัตกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีผู้เข้าร่วมคือครูผู้พัฒนานวัตกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่ จำนวนกว่า 35 คน มีนวัตกรรมเกิดขึ้น 35 เรื่อง โดยมีการนำเสนอและให้ข้อเสนอแนะจากเพื่อนครู เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมของตนเองได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และอีกทั้งได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงานนวัตกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่ของโรงเรียนอนุบาลอัจฉรา จ.นครราชสีมา ที่มีการทำนวัตกรรมในเด็กปฐมวัย โดยใช้ Project approach เรื่องบุหรี่ ส่งผลต่อการทำบ้านให้ปลอดบุหรี่ด้วย

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
 • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม