ค่าฝุ่นละออง PM 2.5 จังหวัดเลยอยู่ในเกณฑ์ดีมาก

| |
อ่าน : 396

ที่มา :  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ค่าฝุ่นละออง PM 2.5 จังหวัดเลยอยู่ในเกณฑ์ดีมาก thaihealth

แฟ้มภาพ

รายงานค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ในจังหวัดเลยอยู่ในเกณฑ์ดีมาก   ประชาชนทั่วไปสามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ปกติ

นายแพทย์ปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย เปิดเผยว่า จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ตำบลนาอาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย ในวันที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา10.00 น. พบปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5ไมครอน (PM2.5) มีค่าเท่ากับ 21 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร อยู่ในเกณฑ์ดีมาก (สีฟ้า) ประชาชนทั่วไปสามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ปกติ สำหรับกลุ่มเสี่ยง เช่นเด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัว ควรติดตามสถานการณ์อยู่เสมอ เพื่อดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง

โดยฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM 2.5 มีขนาดประมาณ 1 ใน 25 ของเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นผม ขนจมูก ไม่สามารถกรองได้ PM 2.5 จึงสามารถแพร่กระจายเข้าสู่ทางเดินหายใจ กระแสเลือดและ แทรกซึมสู่กระบวนการทำงานของอวัยวะต่างๆ ในร่างกายเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังและมะเร็ง

ทั้งนี้จังหวัดเลย ได้ทำการติดตั้งเครื่องวัดค่าฝุ่นละอองไว้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลยจำนวน 1 เครื่อง ซึ่งสามารถตรวจจับค่าฝุ่นละอองได้ในรัศมี 100 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเลยประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์ แต่หากท่านใดที่พบว่าพื้นที่บางแห่งมีแนวโน้มของฝุ่นละอองเกินกว่าค่าเฉลี่ย สามารถร้องขอมาได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย ซึ่งทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย จะส่งเรื่องต่อไปยังกรมควบคุมโรค เพื่อทำการขอเครื่องตรวจวัดเฉพาะพื้นที่มาวัดระดับค่าฝุ่นละออง

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม