โครงการ"สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า"

| |
อ่าน : 1,265

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

โครงการ

โครงการ "สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า" ตามพระปณิธานฯ ปศุสัตว์ยะลา ออกให้บริการเคลื่อนที่ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ช่วงหน้าร้อน พร้อมทำหมันสัตว์เลี้ยง

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา โดยการนำของนายสมพร เอ่งฉ้วน นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ  ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์ อำเภอเมืองยะลา และองค์การบริหารส่วนตำบลสะเตงนอก ได้นำเจ้าหน้าที่ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และบริการทำหมันให้สุนัขและแมวของชาวบ้านในพื้นที่วัดหล้าห้า และพื้นที่ใกล้เคียง ตามโครงการรณรงค์คุมกำเนิดและป้องกันโรคในสุนัขและแมว ภายใต้โครงการ "สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า" ตามพระราชปณิธาน ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ซึ่งมีประชาชนเดินทางนำสุนัขและแมวใส่ตะกร้า บรรทุกรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ไปรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และทำหมันฟรีกันจำนวนมาก

สำหรับโครงการ "สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า" สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลาได้ดำเนินโครงการตามตามพระปณิธาน ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ตลอดทั้งปี โดยช่วงนี้เป็นช่วงหน้าร้อน และเป็นช่วงของการณรงค์เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงอันตรายจากโรคพิษสุนัขบ้า และนำสัตว์เลี้ยงมารับบริการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งจะทำควบคู่กับการทำหมันให้สัตว์เลี้ยงเพื่อไม่ให้มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ทางปศุสัตว์จังหวัดยะลายังได้จัดโครงการทำหมันให้กับสุนัขและแมวของวัด ภายใต้ชื่อโครงการ "ไม่หมดวัด ไม่เลิก" เพื่อให้การฉีดวัคซีนครอบคลุมทั้งจังหวัด

ขณะที่ปัจจุบันทางปศุสัตว์จังหวัดยะลาได้มีการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยจะจัดส่งสุนัขที่เสียชีวิตไปตรวจอย่างสม่ำเสมอ หลังจากเมื่อปีที่แล้วมีการพบโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข แต่อย่างใดก็ตามจนถึงขณะนี้จังหวัดยะลายังไม่พบการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม