ขยายจัดการการเรียนรู้แบบเครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชน

| |
อ่าน : 626

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

ขยายจัดการการเรียนรู้แบบเครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชน thaihealth

สรุปบทเรียนขยายจัดการการเรียนรู้

น.ส.พิณสุดา สิริธรังศรี ผู้จัดการโครงการขยายการจัดการการเรียนรู้แบบเครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชน ภายใต้การสนับสนุนของสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว สสส. เปิดเผยว่า วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) ร่วมกับมูลนิธิศึกษาธิการ สรุปบทเรียนโครงการดังกล่าว โดยความร่วมมือจาก 5 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มรภ.พระนครศรีอยุธยา มรภ.ลพบุรี และ มรภ.นครศรีธรรมราช รวมทั้ง มธบ. มีเป้าหมาย 5 ประการ คือ 1.สร้างความตระหนักและป้องกันปัญหาทุภโภชนาการและโรคอ้วน 2.สร้างความตระหนักและป้องกันปัญหาการสูบบุหรี่และสารเสพติด 3.สร้างความตระหนักและป้องกันปัญหาสุขภาวะทางเพศ 4.สร้างความตระหนักด้านคุณธรรมจริยธรรม และ 5.ด้านคุณภาพการศึกษาที่เชื่อมโยงกับสุขภาวะ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม