ขยายจัดการการเรียนรู้แบบเครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชน

| |
อ่าน : 724

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

ขยายจัดการการเรียนรู้แบบเครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชน thaihealth

สรุปบทเรียนขยายจัดการการเรียนรู้

น.ส.พิณสุดา สิริธรังศรี ผู้จัดการโครงการขยายการจัดการการเรียนรู้แบบเครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชน ภายใต้การสนับสนุนของสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว สสส. เปิดเผยว่า วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) ร่วมกับมูลนิธิศึกษาธิการ สรุปบทเรียนโครงการดังกล่าว โดยความร่วมมือจาก 5 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มรภ.พระนครศรีอยุธยา มรภ.ลพบุรี และ มรภ.นครศรีธรรมราช รวมทั้ง มธบ. มีเป้าหมาย 5 ประการ คือ 1.สร้างความตระหนักและป้องกันปัญหาทุภโภชนาการและโรคอ้วน 2.สร้างความตระหนักและป้องกันปัญหาการสูบบุหรี่และสารเสพติด 3.สร้างความตระหนักและป้องกันปัญหาสุขภาวะทางเพศ 4.สร้างความตระหนักด้านคุณธรรมจริยธรรม และ 5.ด้านคุณภาพการศึกษาที่เชื่อมโยงกับสุขภาวะ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • ร่วมตอบแบบสอบถาม เรื่องการวิ่งเพื่อสุขภาพ -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม