กิจกรรมทางกายสำหรับผู้สูงอายุ

| |
อ่าน : 2,184

ที่มา : แผ่นผับชุด ท่าออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ เครือข่ายคนไทยไร้พุง

กิจกรรมทางกายสำหรับผู้สูงอายุ thaihealth

แฟ้มภาพ

ผู้สูงอายุควรเพิ่มกิจกรรมทางกายในชีวิตประจำวัน และลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง เช่น นั่งๆ นอนๆ ดูทีวี  โดยปฏิบัติตามรูปแบบกิจกรรมทางกายสำหรับผู้สูงอายุ ดังนี้

1.กิจกรรมที่ผู้สูงอายุสามารถทำเป็นกิจวัตรประจำวันด้วยตนเองที่บ้าน หรือในยามว่าง ได้แก่ งานบ้าน กวาดถูบ้าน รดน้ำต้นไม้ กวาดใบไม้

2.กิจกรรมการเดินทาง  ได้แก่  การเดินไปจ่ายตลาดสด การเดินไปทำงาน  ปั่นจักรยาน

3.กิจกรรมสันทนาการงานอดิเรก  เพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดทางร่างกาย  ส่งเสริมสุขภาพจิตใจและสนมอง เช่น  การร้องเพลง เต้นรำ  วาดภาพ ถ่ายรูป ปลูกต้นไม้

4.กิจกรรมในรูปแบบการออกกำลังกายง่ายๆ เช่น ลีลาศ รำไทเก็ก รำไม้พลอง

5.กิจกรรมที่อยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์หรือนักกายภาพบำบัด

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม