ให้เวลาครอบครัวทุกวัน แม้ไม่ใช่วันหยุด

| |
อ่าน : 495

  ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสด        

ให้เวลาครอบครัวทุกวัน แม้ไม่ใช่วันหยุด thaihealth

แฟ้มภาพ

การจะทำให้ทุกคนในครอบครัวมีความสุขนั้น ไม่จำเป็นต้องรอวันหยุดเทศกาลเพียงอย่างเดียว เราทุกคนสามารถทำให้ทุกวันเป็นวันครอบครัวได้เลย

 นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า เนื่องในวันหยุดยาวช่วงเทศกาลวันสงกรานต์และเป็นวันครอบครัว กรมสุขภาพจิตเล็งเห็นว่าเป็นโอกาสที่ดีในการที่ครอบครัวและสมาชิกในครอบครัวทุกคนได้ใช้เวลาร่วมกัน ทั้งนี้ อยากเห็นภาพครอบครัวของคนไทยทุกคนให้ความสำคัญในเรื่องครอบครัวมากขึ้น หากทุกคนในครอบครัวมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีแล้ว ย่อมส่งผลให้สมาชิกทุกคนสามารถทำหน้าที่ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยกำลังกายและกำลังใจที่เต็มเปี่ยมอยู่ตลอดเวลา

          "การจะทำให้ทุกคนในครอบครัวมีความสุขนั้น ไม่จำเป็นต้องรอวันหยุดเทศกาลเพียงอย่างเดียว เราทุกคนสามารถทำให้ทุกวันเป็นวันครอบครัวได้ โดยเริ่มจากสิ่งที่สำคัญที่สุด นั่นคือการให้เวลาที่มีคุณภาพแก่กันและกัน เวลาที่มีคุณภาพนั้นหมายถึง เวลาที่สมาชิกทุกคนเชื่อมโยงเข้าหากัน ทำกิจกรรมที่มีความสุขร่วมกัน และสร้างความทรงจำที่น่าจดจำด้วยกัน เวลาคุณภาพเช่นนี้บางครั้งไม่ได้เกิดขึ้นเอง สมาชิกในครอบครัวต้องช่วยกันสร้างขึ้นมา" นพ.เกียรติภูมิกล่าว

          อธิบดีกรมสุขภาพจิตกล่าวเพิ่มเติมว่า เมื่อได้ช่วงเวลาคุณภาพแล้วควรมอบความรักให้กันอย่างสม่ำเสมอ โดยอาจแสดงออกเป็นคำพูดหรือภาษากายที่สื่อถึงความรัก ให้ความใส่ใจและให้เกียรติสมาชิกแต่ละคนอย่างเท่าเทียม เข้าใจและยอมรับถึงความแตกต่างของแต่ละคนในครอบครัว ใส่ใจรับฟังทั้งเรื่องดีและเรื่องร้าย ด้วยความตั้งใจและไม่ด่วนตัดสิน มุ่งสร้างความภาคภูมิใจให้สมาชิกในครอบครัว ให้ทุกคนรู้สึกว่าเป็นส่วนสำคัญของครอบครัวเสมอ เพียงเท่านี้ก็สามารถทำวันให้เป็นวันครอบครัวได้แล้ว

 

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม