ให้เวลาครอบครัวทุกวัน แม้ไม่ใช่วันหยุด

| |
อ่าน : 355

  ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสด        

ให้เวลาครอบครัวทุกวัน แม้ไม่ใช่วันหยุด thaihealth

แฟ้มภาพ

การจะทำให้ทุกคนในครอบครัวมีความสุขนั้น ไม่จำเป็นต้องรอวันหยุดเทศกาลเพียงอย่างเดียว เราทุกคนสามารถทำให้ทุกวันเป็นวันครอบครัวได้เลย

 นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า เนื่องในวันหยุดยาวช่วงเทศกาลวันสงกรานต์และเป็นวันครอบครัว กรมสุขภาพจิตเล็งเห็นว่าเป็นโอกาสที่ดีในการที่ครอบครัวและสมาชิกในครอบครัวทุกคนได้ใช้เวลาร่วมกัน ทั้งนี้ อยากเห็นภาพครอบครัวของคนไทยทุกคนให้ความสำคัญในเรื่องครอบครัวมากขึ้น หากทุกคนในครอบครัวมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีแล้ว ย่อมส่งผลให้สมาชิกทุกคนสามารถทำหน้าที่ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยกำลังกายและกำลังใจที่เต็มเปี่ยมอยู่ตลอดเวลา

          "การจะทำให้ทุกคนในครอบครัวมีความสุขนั้น ไม่จำเป็นต้องรอวันหยุดเทศกาลเพียงอย่างเดียว เราทุกคนสามารถทำให้ทุกวันเป็นวันครอบครัวได้ โดยเริ่มจากสิ่งที่สำคัญที่สุด นั่นคือการให้เวลาที่มีคุณภาพแก่กันและกัน เวลาที่มีคุณภาพนั้นหมายถึง เวลาที่สมาชิกทุกคนเชื่อมโยงเข้าหากัน ทำกิจกรรมที่มีความสุขร่วมกัน และสร้างความทรงจำที่น่าจดจำด้วยกัน เวลาคุณภาพเช่นนี้บางครั้งไม่ได้เกิดขึ้นเอง สมาชิกในครอบครัวต้องช่วยกันสร้างขึ้นมา" นพ.เกียรติภูมิกล่าว

          อธิบดีกรมสุขภาพจิตกล่าวเพิ่มเติมว่า เมื่อได้ช่วงเวลาคุณภาพแล้วควรมอบความรักให้กันอย่างสม่ำเสมอ โดยอาจแสดงออกเป็นคำพูดหรือภาษากายที่สื่อถึงความรัก ให้ความใส่ใจและให้เกียรติสมาชิกแต่ละคนอย่างเท่าเทียม เข้าใจและยอมรับถึงความแตกต่างของแต่ละคนในครอบครัว ใส่ใจรับฟังทั้งเรื่องดีและเรื่องร้าย ด้วยความตั้งใจและไม่ด่วนตัดสิน มุ่งสร้างความภาคภูมิใจให้สมาชิกในครอบครัว ให้ทุกคนรู้สึกว่าเป็นส่วนสำคัญของครอบครัวเสมอ เพียงเท่านี้ก็สามารถทำวันให้เป็นวันครอบครัวได้แล้ว

 

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม