สสส.ติดอาวุธให้เด็กไทยเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง

| |
อ่าน : 2,373

สำนักข่าวสร้างสุข
แฟ้มภาพ

สสส.ติดอาวุธให้เด็กไทยเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง thaihealth

สสส.จับมือ bookspace ต่อยอดองค์ความรู้จากสุดยอดหนังสือดี 8 เล่ม ตีแผ่ข้อมูลใหม่ทันการเปลี่ยนแปลงหวังติดอาวุธให้เด็กไทยเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง พร้อมจัด workshop ควบคู่ดึงเยาวชนผู้สนใจร่วมกิจกรรมตลอดปี

น.ส.ณัฐยา บุญภักดี ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็กเยาวชนและครอบครัว สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สสส. ขับเคลื่อนองค์ความรู้ใหม่ๆ สู่สังคมไทย เน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่จะช่วยครอบครัวในการพัฒนาเด็กทุกช่วงวัยให้มีสุขภาวะเข้มแข็งทั้งกายและใจ เพิ่มพูนศักยภาพ และมีทักษะชีวิตด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน ตลอดจนสถานศึกษาสามารถบ่มเพาะเด็กรุ่นใหม่ให้มีศักยภาพ ซึ่งแต่ละช่วงวัยจะเติบโตผ่านสภาพแวดล้อมที่ต่างกันจำเป็นต้องสร้างให้เกิดวิธีคิดแบบเติบโต (growth mindset) เพื่อให้ก้าวทันยุคสมัย ในปี 2562 เป็นปีแรกที่ สสส.ร่วมกับสำนักพิมพ์ bookscape สกัดและคัดสรรแก่นความรู้จากหนังสือวิชาการที่ได้รับการยอมรับระดับโลก ซึ่งได้รับการแปลเป็นภาษาไทยอย่างมีคุณภาพครอบคลุมเนื้อหาที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ๆ จำนวน 8 เล่ม เพื่อนำมาจัดกิจกรรมสื่อสารความรู้ ในรูปแบบกิจกรรมเวทีสาธารณะ และสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (workshop)

สสส.ติดอาวุธให้เด็กไทยเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง thaihealth

“เมื่อเร็วๆนี้ ได้มีการจัดเวทีเสวนาสาธารณะ "Creating Innovators : สร้างคนรุ่นใหม่ให้เป็นนวัตกรเปลี่ยนโลก" ซึ่งถือเป็นกิจกรรมแรกของปีนี้ และจะมีต่อเนื่องไปอีกตลอดปี 2562 เพราะสสส.อยากนำความรู้ใหม่ๆ ประสบการณ์ และบทเรียนที่น่าสนใจจากหลากหลายมุมทั่วโลกมาสู่สังคมไทย หากสามารถทำสม่ำเสมอจะช่วยติดอาวุธเด็กไทย เติบโต และเป็นคนที่สร้างทางเลือกใหม่ๆ ให้ประเทศได้ องค์ความรู้ใหม่ๆทั้ง 8 นี้ จะมีกิจกรรม workshop ควบคู่กันไปโดยครั้งแรกจะเริ่มประมาณเดือนเมษายนนี้ โดยเจาะลึกลงไปที่กลุ่มคนที่สนใจจริงประมาณ 30-50 คน กิจกรรมจะเป็นลักษณะ How to เช่นครั้งนี้เราพูดถึงการสร้างนวัตกรเปลี่ยนโลก แต่กว่าคนๆ หนึ่งจะประสบความสำเร็จ ระหว่างทางต้องประกอบด้วยอะไรบ้าง เช่น การเลี้ยงดูจากครอบครัวทำอย่างไร แรงบันดาลใจมาจากไหน การเรียนที่โรงเรียนจนถึงมหาวิทยาลัย ครูอาจารย์จะมีช่วยสร้างการเรียนรู้ การเข้าถึงแหล่งความรู้ที่ไหน สสส.จะถอดบทเรียนมาเป็นกิจกรรมเน้นการลงมือทำ ตรงนี้จะทำให้เกิดเป็นชุดความรู้ใหม่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ภาคประชาสังคม และผู้กำหนดนโยบายในการพัฒนาเด็กและเยาวชน” น.ส.ณัฐยา กล่าว

สสส.ติดอาวุธให้เด็กไทยเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง thaihealth

ด้าน นายปกป้อง จันวิทย์ บรรณาธิการอำนวยการสำนักพิมพ์ bookscape กล่าวว่า สสส.และ bookscape มีความเชื่อเหมือนกันว่าสังคมเปลี่ยนแปลงได้บนฐานความรู้ และเมื่อโลกเปลี่ยนแปลงองค์ความรู้เก่าบางอย่างใช้ไม่ได้ ซึ่งหากสังคมไทยจะก้าวให้ทันโลกต้องเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้ ปัจจุบันมีหนังสือที่ผลิตองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน  การสร้างสุขภาวะในครอบครัวออกสู่ตลาดจำนวนมาก หลายเล่มพูดถึงองค์ความรู้ระดับสากลเมื่อมาอยู่ในเมืองไทยจะนำองค์ความรู้เหล่านี้มาต่อยอดอย่างไร ถือเป็นโจทย์ที่มาร่วมกันทำงานเพื่อเชื่อมโลกความรู้ใหม่ที่อยู่ในระดับสากลเข้าสู่โลกความรู้ของไทย เชื่อมความรู้ของโลกวิชาการเข้าสู่โลกมวลชน เพราะพ่อแม่ก็อยากได้เทคนิคในการดูแลลูก ครูอาจารย์อยากได้ความรู้ใหม่ในการสอนนักเรียนนักศึกษาขณะที่ประชาชนก็อยากได้ความรู้ใหม่ในการพัฒนาตนเองเพราะโลกเวลานี้เป็นโลกแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

สสส.ติดอาวุธให้เด็กไทยเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง thaihealth

นายปกป้อง กล่าวต่อว่า สำหรับกิจกรรมนี้เป็นการต่อยอดจาก หนังสือ CREATING INNOVATOR คู่มือสร้างนักนวัตกรรมเปลี่ยนโลก ที่ถูกนำมาจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นหนังสือที่มีการทำวิจัยยาวนานเกี่ยวกับการสร้างนักนวัตกรรม และตั้งโจทย์ว่าพื้นฐานการบ่มเพาะแบบไหนที่จะสร้างนักสร้างนวัตกรรมขึ้นมาได้ ทั้งในครอบครัว การศึกษา ครูอาจารย์ ที่ทำงาน หนังสือพูดถึงความรู้ใหม่แต่บอกเล่าให้สนุกอ่านง่าย และชวนคนรุ่นใหม่มาร่วมแลกเปลี่ยนและจะมีกิจกรรม workshop  โดยจะมีการจัดงาน Workshop Technology + Art for Social Change: ส่องประสบการณ์ ‘นวัตกรรมเปลี่ยนสังคม’ ผ่านเทคโนโลยีและศิลปะของ Eyedropper Fill ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562  เวลา9.00-17.00 น. ที่อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. ทั้งหมดเพื่อแปลงความรู้ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมสอดคล้องกับบริบทของสังคมไทยอีกด้วย

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม