มูลนิธิหัวใจอาสา ในงานสมัชชาคุณธรรมภาคใต้

| |
อ่าน : 1,546

ที่มา : แฟนเพจมูลนิธิหัวใจอาสา

ภาพประกอบจากแฟนเพจมูลนิธิหัวใจอาสา

มูลิธิหัวใจอาสา ในงานสมัชชาคุณธรรมภาคใต้ thaihealth

มูลนิธิหัวใจอาสา เข้าร่วมงานสมัชชาคุณธรรมภาคใต้

มูลนิธิหัวใจอาสาได้เข้าร่วมงาน สมัชชาคุณธรรมภาคใต้ "ขับเคลื่อนสังคมพหุวัฒนธรรม ด้วยคุณธรรมความดี พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา" ระหว่างวันที่ 28 - 29 มีนาคม 2562 ณ ศาลาประชาคมโรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโดย ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จังหวัดนครศรีธรรมราช และองค์กรภาคีเครือข่ายคุณธรรม 14 จังหวัดภาคใต้

โดยมูลนิธิหัวใจอาสา ได้เข้าร่วมกิจกรรมเวทีการเรียนรู้ การจัดนิทรรศการโครงการส่งเสริมองค์กรสุขภาวะภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรม (โดยศูนย์คุณธรรม มูลนิธิหัวใจอาสา และ สสส.) การเข้าร่วมเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ วัตถุประสงค์ หลักการสำคัญ แนวทางการดำเนินงานและกิจกรรมสำคัญของโครงการ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เยี่ยมชมนิทรรศการ รับฟัง สอบถามความเป็นมา แผนงานการดำเนินงานของโครงการและมูลนิธิหัวใจอาสา และรับมอบหนังสือองค์ความรู้ 20 องค์กรสุขภาวะภาคเอกชนต้นแบบคุณธรรม

และยังได้แนะนำให้ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมและเรียนรู้นิทรรศการให้ได้ทราบถึงความเป็นมาของมูลนิธิหัวใจอาสา แผนงานสำคัญในการส่งเสริมการมีหัวใจอาสาและการแบ่งปันในสังคม Happy Heart To Happy Society และแผนงานส่งเสริมชุมชนเข้มแข็งเป็นสุข โครงการส่งเสริมเครือข่ายชุมชนสร้างสุข ด้วยกระบวนการจัดทำเป้าหมาย ตัวชี้วัดความสุขชุมชน ทั้งนี้ ได้เข้าร่วมการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลาดนัดคุณธรรมชุมชน การนำเสนอกิจกรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรมที่ดีงามของเครือข่ายคุณธรรมและชุมชนที่เข้าร่วมทั้ง 14 จังหวัดภาคใต้

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม