มูลนิธิหัวใจอาสา ในงานสมัชชาคุณธรรมภาคใต้

| |
อ่าน : 1,223

ที่มา : แฟนเพจมูลนิธิหัวใจอาสา

ภาพประกอบจากแฟนเพจมูลนิธิหัวใจอาสา

มูลิธิหัวใจอาสา ในงานสมัชชาคุณธรรมภาคใต้ thaihealth

มูลนิธิหัวใจอาสา เข้าร่วมงานสมัชชาคุณธรรมภาคใต้

มูลนิธิหัวใจอาสาได้เข้าร่วมงาน สมัชชาคุณธรรมภาคใต้ "ขับเคลื่อนสังคมพหุวัฒนธรรม ด้วยคุณธรรมความดี พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา" ระหว่างวันที่ 28 - 29 มีนาคม 2562 ณ ศาลาประชาคมโรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโดย ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จังหวัดนครศรีธรรมราช และองค์กรภาคีเครือข่ายคุณธรรม 14 จังหวัดภาคใต้

โดยมูลนิธิหัวใจอาสา ได้เข้าร่วมกิจกรรมเวทีการเรียนรู้ การจัดนิทรรศการโครงการส่งเสริมองค์กรสุขภาวะภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรม (โดยศูนย์คุณธรรม มูลนิธิหัวใจอาสา และ สสส.) การเข้าร่วมเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ วัตถุประสงค์ หลักการสำคัญ แนวทางการดำเนินงานและกิจกรรมสำคัญของโครงการ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เยี่ยมชมนิทรรศการ รับฟัง สอบถามความเป็นมา แผนงานการดำเนินงานของโครงการและมูลนิธิหัวใจอาสา และรับมอบหนังสือองค์ความรู้ 20 องค์กรสุขภาวะภาคเอกชนต้นแบบคุณธรรม

และยังได้แนะนำให้ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมและเรียนรู้นิทรรศการให้ได้ทราบถึงความเป็นมาของมูลนิธิหัวใจอาสา แผนงานสำคัญในการส่งเสริมการมีหัวใจอาสาและการแบ่งปันในสังคม Happy Heart To Happy Society และแผนงานส่งเสริมชุมชนเข้มแข็งเป็นสุข โครงการส่งเสริมเครือข่ายชุมชนสร้างสุข ด้วยกระบวนการจัดทำเป้าหมาย ตัวชี้วัดความสุขชุมชน ทั้งนี้ ได้เข้าร่วมการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลาดนัดคุณธรรมชุมชน การนำเสนอกิจกรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรมที่ดีงามของเครือข่ายคุณธรรมและชุมชนที่เข้าร่วมทั้ง 14 จังหวัดภาคใต้

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม