มูลนิธิหัวใจอาสา ในงานสมัชชาคุณธรรมภาคใต้

| |
อ่าน : 939

ที่มา : แฟนเพจมูลนิธิหัวใจอาสา

ภาพประกอบจากแฟนเพจมูลนิธิหัวใจอาสา

มูลิธิหัวใจอาสา ในงานสมัชชาคุณธรรมภาคใต้ thaihealth

มูลนิธิหัวใจอาสา เข้าร่วมงานสมัชชาคุณธรรมภาคใต้

มูลนิธิหัวใจอาสาได้เข้าร่วมงาน สมัชชาคุณธรรมภาคใต้ "ขับเคลื่อนสังคมพหุวัฒนธรรม ด้วยคุณธรรมความดี พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา" ระหว่างวันที่ 28 - 29 มีนาคม 2562 ณ ศาลาประชาคมโรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโดย ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จังหวัดนครศรีธรรมราช และองค์กรภาคีเครือข่ายคุณธรรม 14 จังหวัดภาคใต้

โดยมูลนิธิหัวใจอาสา ได้เข้าร่วมกิจกรรมเวทีการเรียนรู้ การจัดนิทรรศการโครงการส่งเสริมองค์กรสุขภาวะภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรม (โดยศูนย์คุณธรรม มูลนิธิหัวใจอาสา และ สสส.) การเข้าร่วมเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ วัตถุประสงค์ หลักการสำคัญ แนวทางการดำเนินงานและกิจกรรมสำคัญของโครงการ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เยี่ยมชมนิทรรศการ รับฟัง สอบถามความเป็นมา แผนงานการดำเนินงานของโครงการและมูลนิธิหัวใจอาสา และรับมอบหนังสือองค์ความรู้ 20 องค์กรสุขภาวะภาคเอกชนต้นแบบคุณธรรม

และยังได้แนะนำให้ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมและเรียนรู้นิทรรศการให้ได้ทราบถึงความเป็นมาของมูลนิธิหัวใจอาสา แผนงานสำคัญในการส่งเสริมการมีหัวใจอาสาและการแบ่งปันในสังคม Happy Heart To Happy Society และแผนงานส่งเสริมชุมชนเข้มแข็งเป็นสุข โครงการส่งเสริมเครือข่ายชุมชนสร้างสุข ด้วยกระบวนการจัดทำเป้าหมาย ตัวชี้วัดความสุขชุมชน ทั้งนี้ ได้เข้าร่วมการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลาดนัดคุณธรรมชุมชน การนำเสนอกิจกรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรมที่ดีงามของเครือข่ายคุณธรรมและชุมชนที่เข้าร่วมทั้ง 14 จังหวัดภาคใต้

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม