จ.สงขลา แชมป์โรคพิษสุนัขบ้าระบาดภาคใต้ตอนล่าง

| |
อ่าน : 761

ที่มา : มติชนออนไลน์

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

จ.สงขลา แชมป์โรคพิษสุนัขบ้าระบาดภาคใต้ตอนล่าง thaihealth

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคเผย สงขลาแชมป์โรคพิษสุนัขบ้า 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง

เมื่อวันที่ 9 เมษายน ดร.นพ.สุวิช ธรรมปาโล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรค (สคร.) ที่ 12 จ.สงขลา เปิดเผยว่า ในช่วงหน้าร้อนโรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคพึงกลัวอีกโรคหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2561 ใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง พบผู้เสียชีวิต 4 ราย จ.สงขลา 2 ราย, จ.พัทลุง และ จ.ตรัง จังหวัดละ 1 ราย

ดร.นพ.สุวิช เปิดเผยว่า สาเหตุเกิดจากถูกสุนัขที่มีเชื้อโรคพิษสุนัขบ้ากัดและไม่ไปฉีดวัคซีน โดยสุนัขที่กัดเป็นสุนัขที่มีเจ้าของและเป็นสุนัขจรจัดที่มีอายุน้อย และยังตรวจพบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ 175 หัว พบมากสุดเป็นสุนัข 155 หัว โค 17 หัว แมว 2 หัว และแพะ 1 หัว

“จังหวัดที่พบหัวบวกมากสุดคือสงขลา 96 หัว ได้แก่ อ.เมือง 17 หัว, อ.รัตภูมิ 15 หัว, อ.หาดใหญ่ 13 หัว ซึ่งเกือบทุกอำเภอใน จ.สงขลา มีความเสี่ยงสูงต่อโรคพิษสุนัขบ้า” ดร.นพ.สุวิช กล่าว

ดร.นพ.สุวิช เปิดเผยว่า จ.สงขลา จัดโครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย สงขลารวมใจ ห่างไกลโรคพิษสุนัขบ้า” เนื่องจากโรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน เป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญในหลายประเทศ ผู้ที่ติดเชื้อหากแสดงอาการแล้วต้องเสียชีวิตทุกราย แต่สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน ต้องฉีดจนครบชุดตามที่แพทย์ผู้ให้การรักษากำหนด

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม