ขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนน ปฏิบัติตามกฎหมาย

| |
อ่าน : 455

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนน ปฏิบัติตามกฎหมาย thaihealth

ขนส่งสมุทรปราการ ขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนนปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทางไกล เพื่อความปลอดภัยโดยการตรวจสภาพความพร้อมของตัวรถและอุปกรณ์ส่วนควบต่าง ๆ ให้พร้อมที่จะใช้งาน

นายทองคำ นิสัยสัตย์ ขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา รักษาราชการแทนขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ เปิดเผยว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ที่จะมาถึงเร็ว ๆ นี้ โดยการจัดชุดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบความพร้อมของตัวรถและผู้ประจำรถทุกหน้าที่ ตามถนนสายหลักและสายรองในเขตจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ให้เกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และยังเป็นการช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้อีกทางหนึ่งด้วย

นายทองคำ นิสัยสัตย์ ยังกล่าวต่อไปว่า จากการที่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการได้ออกตรวจสอบความพร้อมของตัวรถและผู้ประจำรถ พบว่ายังมีผู้ประกอบการขนส่ง เจ้าของรถ หรือพนักงานขับรถ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น ใช้รถโดยไม่ชำระภาษี ใช้รถที่มีอุปกรณ์ส่วนควบไม่ครบถ้วนถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด ขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตขับรถหรือมีใบอนุญาตขับรถที่ขาดอายุ ขับรถโดยใช้ใบอนุญาตขับรถ ผิดประเภท ขับรถโดยใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดและไม่เคารพกฎจราจร

พร้อมกล่าวเพิ่มเติมว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2562 สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการจะมีการตั้งจุดตรวจบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ของภาครัฐ เช่น สถานีตำรวจภูธรในพื้นที่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ และฝ่ายปกครอง ดังนั้นสำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการจึงขอความร่วมมือให้ผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่าน เตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทางไกล เพื่อความปลอดภัยโดยการตรวจสภาพความพร้อมของตัวรถและอุปกรณ์ส่วนควบต่าง ๆ ให้พร้อมที่จะใช้งาน ตรวจสอบวันสิ้นอายุ ภาษีรถ วันสิ้นอายุของใบอนุญาตขับรถ และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืนอาจมีความผิดถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม