โรคไตในผู้สูงอายุ

| |
อ่าน : 4,435

ที่มา : www.lowsaltthai.com

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

โรคไตในผู้สูงอายุ thaihealth

ปัจจัยเสี่ยงของโรคไตในผู้สูงอายุ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางฮอร์โมนตามอายุ และการโตขึ้นของเยื่อ ต่อมลูกหมาก ที่ไม่ใช่มะเร็งการติดเชื้อทางปัสสาวะเพิ่มความรุนแรงของอาการ นอกจากนี้ โรคอ้วน โรคหัวใจ การตรวจพบระดับ PSA (Prostate-Specific Antigen โปรตีนที่สร้างจากเซลล์ในต่อมลูกหมาก) ที่สูง และการได้รับยากลุ่มเบต้า-รีเซปเตอร์บล็อกเกอร์เป็นปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงของโรค BPH (โรคต่อมลูกหมากโต Benign Prostatic Hyperplasia)

อาการผิดปกติทางปัสสาวะ

1. อยากปัสสาวะบ่อยครั้งต่อวัน

2. เริ่มต้นปัสสาวะช้า

3. ไม่สามารถควบคุมการปัสสาวะได้

4. ปัสสาวะปนเลือด

5. ปัสสาวะไม่ออกเฉียบพลัน

6. ปัสสาวะไม่สุด

การวินิจฉัยโรค

1. การตรวจสอบร่างกายและซักประวัติคนให้โดยละเอียด

2. ทำการทดสอบเพื่อวัดอัตราการไหลของปัสสาวะ

3. วัดปริมาณปัสสาวะที่เก็บอยู่ในกระเพาะปัสสาวะ

4. การตรวจเลือดด้วยสารตรวจวัดค่ามะเร็งต่อมลูกหมาก

การดูแลรักษา

1. หากมีอาการเพียงเล็กน้อยก็ไม่จำเป็นต้องรักษา

2. งดดื่มของเหลวหรือแอลกอฮอล์

3. การใช้ยา

4. รักษาด้วยความร้อน

5. รักษาด้วยการผ่าตัด

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม