กิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย

| |
อ่าน : 8,840

ที่มา : คู่มือ ข้อแนะนำการส่งเสริมกิจกรรมทางกายการลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง และการนอนหลับ สำหรับเด็กปฐมวัย (แรกเกิด - 5 ปี) โดย กรมอนามัย และสสส.

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

กิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย thaihealth

กิจกรรมที่เหมาะกับเด็กวัย 2-3 ปีขึ้นไป เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อได้สมวัย เป็นสิ่งที่ผู้ปกครองควรให้ความสำคัญ โดยกิจกรรมดังต่อไปนี้จะเป็นตัวอย่างกิจกรรมที่เหมาะสมกับกับวัย และช่วยเสริมพัฒนาการ ใช้หลักการให้สามารถนำไปใช้ได้จริง สอดคล้องกับบริบท สะดวก ง่าย และมีค่าใช้จ่ายน้อย เหมาะสำหรับผู้ปกครองที่ต้องการจัด รูปแบบการเล่นในบ้าน และครูพี่เลี้ยงที่สถานดูแลเด็กเล็ก

ฐานที่ 1 วิ่งฝึกกำลัง

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาระบบหายใจและไหลเวียนเลือด พัฒนาสมรรถภาพด้านความแข็งแรง และความทนทานของกล้ามเนื้อขา

วิธีเล่น : วิ่งจากจุดเริ่มต้นไปถึงระยะที่กำถหนด 10 เมตร

ข้อแนะนำ: พื้นที่วิ่งต้องเรียบไม่ขรุขระ

ฐานที่ 2 วิหกเหินลม

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาสมรรถภาพด้านความแข็งแรง และความทนทานของกล้ามเนื้อขา พัฒนาสมรรถภาพด้านความคล่องตัว และทรงตัว (กล้ามเนื้อแขน ขา ลำตัว)

วิธีเล่น : วิ่งจากจุดเริ่มต้นอ้อมกรวยซ้าย-ขวาจนถึงจุดสิ้นสุด

ข้อแนะนำ : กรวยสูงไม่เกิน 30 เซนติเมตร และวางกรวยห่างกันประมาณ 60-70 เซนติเมตร

ฐานที่ 3 กบกระโดด

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาสมรรถภาพด้านความแข็งแรง และความทนทานของกล้ามเนื้อขา พัฒนาสมรรถภาพด้านความคล่องตัว ทรงตัว และพลัง (กล้ามเนื้อ แขน ขา ลำตัว)

วิธีเล่น : ให้เด็กกระโดดไปข้างหน้าต่อเนื่องกันจนถึงจุดสิ้นสุด โดยกระโดดสองขา หรือขาเดียวก็ได้

ข้อแนะนำ : พื้นที่วิ่งต้องเรียบ ไม่ขรุขระ

ฐานที่ 4  อุโมงค์หรรษา

วัตถุประสงค์ : พัฒนาสมรรถภาพด้านความแข็งแรง ความทนทาน และความอ่อนตัวของกล้ามเนื้อแขน ไหล่

วิธีเล่น : ให้เด็กคลานไปตามท่อจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่ง

ข้อแนะนำ :

1. ท่อทรงกลมเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 80-100 เซนติเมตร ยาว 2 เมตร

2. ถ้าเป็นท่อเหล็กขอบท่อควรมียางหุ้ม เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากการกระแทกหรือวิ่งชน

ฐานที่ 5 ปีนขึ้นบันได สไลเดอร์

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาสมรรถภาพด้านความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขน ไหล่ ขา พัฒนาสมรรถภาพด้านการทรงตัว (กล้ามเนื้อ แขน ขา ลำถตัว)

วิธีเล่น : ให้เด็กปีนขึ้นบันไดความสูงไม่เกิน 1 เมตร และนั่งสไลด์ตัวลงมา

ข้อแนะนำ : บันไดสูงไม่เกิน 1 เมตร ที่สไลด์ยาว ไม่เกิน 2 เมตร

ฐานที่ 6 ปืนเขาหิมาลัย

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาสมรรถภาพด้านความแข็งแรง ความทนทาน และอ่อนตัวของกล้ามเนื้อแขน ไหล่ พัฒนาระบบหายใจและไหลเวียนเลือด

วิธีเล่น : ให้เด็กปีนป่ายไปตามเชือกตาข่ายจากด้านล่างขึ้นด้านบน และลงไปยังอีกด้านหนึ่ง

ข้อแนะนำ :

1. ราวไต่สูง 1 เมตร กว้าง 1.5 เมตร มีเชือกถักเป็นตาข่ายสี่เหลี่ยม

2. ขอบของท่อควรมียางมายึดขอบ เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดการ กระแทกหรือวิ่งชน

โดยกิจกรรมข้างต้นออกแบบผ่านการทบทวนหลักฐานทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ พิจารณาตามเกณฑ์การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) ตามช่วงอายุ ของกระทรวงสาธารณสุข และการระดมสมองของนักวิชาการ กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ โดยสามารถ เลือกฐาน และประยุกต์กิจกรรม/อุปกรณ์/สถานที่ ตามบริบทพื้นที่

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม