เตือนปาร์ตี้โฟมสงกรานต์ ห่วงไฟชอร์ตเสียชีวิต

| |
อ่าน : 983

ที่มา : มติชน 

เตือนปาร์ตี้โฟมสงกรานต์ ห่วงไฟชอร์ตเสียชีวิต thaihealth

แฟ้มภาพ

สตง.ห่วง'อปท.'จัดปาร์ตี้โฟมสงกรานต์ ไร้มาตรการดูแลความปลอดภัย หวั่นเกิดเหตุไฟรั่ว ทำคนตายบาดเจ็บ ต้องชดใช้ค่าเสียหาย

นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมปาร์ตี้โฟมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ตั้งแต่ปี 2550 ที่จัดโดยหน่วยงานรัฐ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และภาคเอกชน พบว่ายังไม่มีหน่วยงานใดจัดเก็บข้อมูลสถิติอ้างอิงถึงอันตรายหรือผลกระทบที่เกิดจากการจัดกิจกรรมดังกล่าว ขณะที่มีข้อมูลเกี่ยวกับอุบัติเหตุจากปาร์ตี้โฟมที่หน่วยงานรัฐ ในฐานะผู้จัดงานต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้ได้รับบาดเจ็บ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต เป็นระยะๆ

นายประจักษ์กล่าวว่า อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมปาร์ตี้โฟม มี 3 ประเภทหลัก ได้แก่ ครื่องทำฟองอากาศ เครื่องฉีดพ่นฟองโฟม และอุโมงค์น้ำ/ม่านน้ำ ซึ่งใช้พลังงานไฟฟ้าในการทำงานของพัดลม มอเตอร์น้ำ และปั๊มน้ำ จึงมีความเสี่ยงเรื่องอุปกรณ์ชำรุด ติดตั้งไม่ถูกวิธี ขาดระบบรักษาความปลอดภัย เช่น ระบบสาย กราวน์ ระบบตัดไฟชอร์ต ไฟรั่ว รวมถึงสภาพแวดล้อมในการใช้งานในพื้นที่เสี่ยง เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้า สายไฟ ปลั๊ก แช่อยู่ในพื้นที่เปียกชื้น นอกจากนี้อุปกรณ์การจัดปาร์ตี้โฟมยังไม่มีการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) และยังไม่มีหน่วยงานกำกับดูแลให้การรับรองเกี่ยวกับเครื่องผลิตฟองโฟมที่ใช้

นอกจากนี้ สารที่ใช้ผลิตฟองโฟมเป็นสารกลุ่มลดแรงตึงผิวประจุลบ เช่น Sodium lauryl sulfate (SLS), Sodium laureth sulfate หรือ Sodium lauryl ether sulfate (SLeS) มีความเสี่ยงต่อการระคายเคืองดวงตาและผิวหนัง และไม่ได้จัดอยู่ในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหรือวัตถุอันตราย และยังไม่มีมาตรฐาน มอก. เพราะใช้ให้เกิดฟองเพื่อความบันเทิง

"จากสภาพปัญหาและความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการจัดประเพณีสงกรานต์ ที่จัดปาร์ตี้โฟมด้วย โดยขาดการกำกับดูแล หรือหามาตรการป้องกันความเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจำนวนมาก สตง.จึงมีข้อเสนอแนะให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยพิจารณากำหนดแนวทางการจัดงานประเพณีสงกรานต์ของ อปท. ที่เป็นการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น และคำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณเกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าและตรงความหมายของประเพณีสงกรานต์อย่างแท้จริง" นายประจักษ์กล่าว

นายประจักษ์กล่าวว่า ควรกำหนดให้มีการศึกษาข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชนที่จัดกิจกรรมปาร์ตี้โฟมซึ่งมีประชาชนเข้าร่วมงานจำนวนมาก เพื่อร่วมกันกำหนดมาตรการควบคุมความปลอดภัยของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม เช่น ให้ติดตั้งระบบป้องกันไฟฟ้ารั่วอย่างถูกวิธี และการป้องกันอันตรายจากการแพ้สารที่ใช้ในการผลิตฟองโฟม

"ล่าสุดกระทรวงมหาดไทยมีหนังสือเวียนถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อซักซ้อมแนวทางการจัดงานสงกรานต์ของ อปท. โดยเน้นเรื่องประเพณีและศิลปวัฒนธรรมเป็นหลัก ส่วนกิจกรรมอื่นๆ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ให้ อปท.พิจารณาถึงความคุ้มค่า ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตลอดจนร่วมกับภาคเอกชนที่จัดกิจกรรมกำหนดมาตรการควบคุมความปลอดภัย หรือป้องกันความเสี่ยงของประชาชนที่จะเข้าร่วมกิจกรรมตามที่ สตง.ให้ข้อเสนอแนะไว้" นายประจักษ์กล่าว

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม