กำหนดการแถลงข่าว "สธ.ร่วมใจปกป้องคนไทย ไป-กลับปลอดภัย เทศกาลสงกรานต์"

โดย
| |
อ่าน : 287
กำหนดการแถลงข่าว 
"สธ.ร่วมใจปกป้องคนไทย ไป-กลับปลอดภัย เทศกาลสงกรานต์"
วันพุธที่ 10 เมษายน 2562
ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี
 
13.00 น.     ลงทะเบียน ผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน 
13.30 น.     การแถลงข่าว “สธ.ร่วมใจปกป้องคนไทย ไป-กลับปลอดภัย เทศกาลสงกรานต์”
• ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ประเด็น : นโยบายรัฐบาลในการดูแลประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์
• นพ.สุขุม กาญจพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประเด็น : การดูแลด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
• อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประเด็น : การดำเนินงานเพื่อลดอุบัติเหตุจราจรของรัฐบาล
• นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย  อธิบดีกรมควบคุมโรค
ประเด็น : การตรวจแอลกอฮอล์ในเลือดผู้ขับขี่ และการตรวจจับ ตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 
• นพ.โอภาส  การย์กวินพงศ์  อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ประเด็น : มาตรฐานการตรวจแอลกอฮอล์ในเลือด
• นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ประเด็น : สมุนไพรที่ควรมีติดตัวไว้ในช่วงเดินทาง
• ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ประเด็น : มาตรการบังคับใช้กฎหมายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
• ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ประเด็น :  การสนับสนุนเพื่อลดการบาดเจ็บจากการจราจร และพื้นที่เล่นน้ำปลอดเหล้า
• เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
ประเด็น :  การดำเนินงานของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ : ตำบลปลอดภัย
14.20 น.     สื่อมวลชนซักถาม
14.40 น.     ผู้ร่วมแถลงข่าวถ่ายภาพแสดงพลังความร่วมมือดูแลประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์
15.00 น.     จบการแถลงข่าว
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม