วิธีสร้างสุขนิสัยในการนอนที่ดีแก่ลูกน้อย

| |
อ่าน : 1,844

ที่มา : คู่มือ ข้อแนะนำการส่งเสริมกิจกรรมทางกายการลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง และการนอนหลับ สำหรับเด็กปฐมวัย (แรกเกิด - 5 ปี) โดย กรมอนามัย และสสส.

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

วิธีสร้างสุขนิสัยในการนอนที่ดีแก่ลูกน้อย thaihealth

ช่วงที่ผู้ปกครองจะสามารถสร้างสุขนิสัยในการนอนที่ดีให้แก่ลูกน้อย คือ ช่วงอายุ 0-12 ปี เพราะง่ายต่อการฝึกสอน

โดยวิธีสร้างสุขนิสัยในการนอนที่ดีให้แก่ลูกน้อย ดังนี้

1. กำหนดเวลาเข้าและเวลาตื่นให้เป็นเวลาที่สม่ำเสมอ

2. จัดห้องนอนให้ดูผ่อนคลาย และสงบ ไม่มีโทรทัศน์ และคอมพิวเตอร์ในห้องนอน

3. ไม่ให้เด็กดื่มน้ำอัดลม ลูกอมกาแฟ ช็อกโกแลต และชา และขนมที่มีกาเฟอีน

4. ไม่ให้เด็กนอนช่วงกลางวันมากเกินไป และไม่ให้เด็กหลับในช่วงเย็น

5. จัดสภาพแวดล้อมในห้องนอนให้ถูกสุขลักษณะ จะทำให้เด็กรู้สึกอยากเข้านอน เช่น เปิดไฟแสงสลัว เปิดเพลงคลอเบา ๆ ที่นอนนุ่ม ๆ มีที่กั้นป้องกันการตกเตียง

6. ผู้ปกครองควรทำกิจกรรมเบา ๆ ในขณะเข้านอนกับเด็ก เช่น การเล่านิทาน ร้องเพลงกล่อม เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเด็กและผู้ปกครอง เพื่อความรู้สึกปลอดภัย จะช่วยส่งผลต่อการนอนหลับที่ดี

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม