(ร่าง) กำหนดการ แถลงข่าวโครงการรณรงค์ "สงกรานต์ปลอดภัย ปลอดเหล้า เคารพสิทธิ"

โดย
| |
อ่าน : 238
(ร่าง) กำหนดการ
แถลงข่าวโครงการรณรงค์ "สงกรานต์ปลอดภัย ปลอดเหล้า เคารพสิทธิ"
(Safe Sober Respectful Songkran)

วันอังคาร ที่ 9 เมษายน 2562 
ณ ห้องนาคา ฮอลล์ 1 เดอะฮอลล์บางกอก วิภาวดี 64 กรุงเทพฯ 
 
10.00 - 10.30 น.     ลงทะเบียน 
10.30 - 10.35 น.     การแสดงละครสะท้อนปัญหา “สงกรานต์ปลอดภัย ปลอดเหล้า เคารพสิทธิ”
10.35 - 10.45 น.     ประธานกล่าวเปิดงาน โดย อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
10.45 - 11.15 น.     การแถลงข่าวโครงการรณรงค์ “สงกรานต์ปลอดภัย ปลอดเหล้า เคารพสิทธิ”
• นางสาวรุ่งอรุณ  ลิ้มฬหะภัณ 
ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
• นายจะเด็จ เชาวน์วิไล 
ผู้อำนวยการมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล 
• นายธนวัฒน์  พรหมโชติ  
รองประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย
11.15 - 11.25 น.     กิจกรรมปล่อยขบวนกองยาวและขบวนสามล้อประชาสัมพันธ์
11.25 น.                 สัมภาษณ์สื่อมวลชน
 
หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม