ปภ.สุพรรณบุรี มุ่งลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์

| |
อ่าน : 1,112

ที่มา: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

ปภ.สุพรรณบุรี มุ่งลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ thaihealth

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรีจัดประชุมเตรียมความพร้อมหารือและทำความเข้าใจก่อนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562

ที่ห้องประชุมวีไอพี ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี นายภูสิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมหารือและทำความเข้าใจก่อนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ตำรวจ ทหาร มูลนิธิกู้ภัยต่าง ๆ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุพรรณบุรีเข้าร่วมประชุมจำนวน 280 คน

นางสุกัญญา เกตุแก้ว รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสุพรรณบุรี ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมในครั้งนี้ว่า ด้วยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสุพรรณบุรี โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรีได้รับการประสานจากมูลนิธิคนเห็นคน โดยนายสัตวแพทย์ปกรณ์ สุวรรณประภา ประธานมูลนิธิฯ ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ จัดโครงการหนุนเสริมศักยภาพคนไทยเพื่อเอาชนะภัยท้องถนน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การรณรงค์ป้องกันและลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่งเทศกาลสงกรานต์ปี 2562 นี้ ได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าเดิม

โดยจังหวัดสุพรรณบุรีเป็น 1 ใน 32 จังหวัดนำร่อง ที่ได้รับคัดเลือกให้ทำสัญญาโครงการหนุนเสริมศักยภาพคนไทยเพื่อเอาชนะภัยท้อง ถนนการประชุมหลักในการณรงค์การเกิดอุบติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์และในการดำเนินงานปี 2562 นี้ เพื่อให้เกิดความไว้วางใจของผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่นำไปสู่ความร่วมมือ แบ่งงาน เกิดนวัตกรรมการทำงานในช่วงก่อน ระหว่าง และหลังสงกรานต์ เกิดการบูรณาการกิจกรรมและมาตรการที่ดำเนินการอยู่ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ส่งผลต่อการลดอัตราการบาดเจ็บและอัตราการตายในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และส่งผลถึงความร่วมมือที่ต่อเนื่องในระยะยาวทำให้อัตราการบาดเจ็บและอัตราการตายลดลง

อุบัติเหตุทางถนนเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยเฉพาะช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดติดต่อกันหลายวันและประชาชนใช้รถใช้ถนนเดินทางสัญจรท่องเที่ยวและกลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมากและเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าช่วงปกติ ดังนั้นทางจังหวัดสุพรรณบุรีจึงได้จัดประชุมการเตรียมการในครั้งนี้ขึ้น

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์ -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • ประกาศรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายโครงการ ประจำปี 2564 -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม