ตั้งศูนย์ฝึกอาชีพออทิสติกแห่งแรก

| |
อ่าน : 1,445

ที่มา :  เว็บไซต์ไทยรัฐ

ตั้งศูนย์ฝึกอาชีพออทิสติกแห่งแรก thaihealth

แฟ้มภาพ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตั้งศูนย์ฝึกอาชีพออทิสติกแห่งแรก หนึ่งก้าวสำคัญที่จะพัฒนาศักยภาพกลุ่มบุคคลออทิสติกอย่างยั่งยืน

นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นประธานเปิดโครงการและอ่านสาร “วันรณรงค์ตระหนักรู้ออทิสติกโลก” พร้อมเปิดศูนย์ฝึกอบรมเพื่อการทำงานบุคคลออทิสติก ที่มูลนิธิออทิสติกไทย เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร นางธนาภรณ์กล่าวว่า องค์การสหประชาชาติ ประกาศให้วันที่ 2 เม.ย.ของทุกปีเป็นวันรณรงค์สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับภาวะออทิสซึม โดย พก. มีหน่วยงานที่ดูแลบุคคลออทิสติก 2 หน่วยงาน ได้แก่ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จ.นนทบุรี และที่ จ.ขอนแก่น สำหรับศูนย์ฝึกอบรมเพื่อการทำงานบุคคลออทิสติก ถือเป็นศูนย์เตรียมความพร้อมบุคคลออทิสติกเข้าสู่การจ้างงานแห่งแรกของประเทศไทย ทั้งนี้บุคคลที่มีภาวะออทิสติกในประเทศไทยจากข้อมูลของมูลนิธิออทิสติกไทยระบุมีจำนวนกว่า 300,000 คน ในจำนวนนี้เป็นผู้ที่สามารถทำงานเลี้ยงชีพและมีรายได้ประมาณ 200 คนเท่านั้น การจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมจึงเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญที่จะพัฒนาศักยภาพกลุ่มบุคคลออทิสติกอย่างยั่งยืน

ด้าน นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ปีนี้เน้นการรณรงค์ส่งเสริมพลังครอบครัวในการดูแลเด็กออทิสติก ให้เปิดใจยอมรับโดยไม่มองว่าเด็กเป็นส่วนเกินของครอบครัวและสังคม ขณะเดียวกัน ก็พร้อมทุ่มเทและสู้ไปด้วยกัน ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อโอกาสในการรักษา โดยให้พ่อแม่ผู้ปกครอง สังเกตบุตรหลานหากมี 4 สัญญาณเตือน คือ “ไม่สบตา ไม่พาที ไม่ชี้นิ้ว ไม่ชอบเปลี่ยนแปลง” ให้รีบพาเข้ารับการตรวจวินิจฉัย เพราะการได้รับการบำบัดฟื้นฟูในช่วงเด็กอายุ 2-5 ปีแรก จะให้ผลดีต่อการพัฒนาสมอง ทำให้เด็กสามารถมีชีวิตปกติแบบคนทั่วไปได้ดี ในส่วนของกรมสุขภาพจิต ได้มอบหมายให้โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ ซึ่งเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านออทิสซึม ดำเนินการพัฒนาความพร้อมของบุคคลออทิสติกในการเข้าสู่โลกของการทำงาน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผล กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา - ชีวิตดีเริ่มที่เรา
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม