กำหนดการแถลงข่าว สงกรานต์ดื่มไม่ขับ ไปกลับปลอดภัย ปี 2562

โดย
| |
อ่าน : 375
กำหนดการแถลงข่าว
สงกรานต์ดื่มไม่ขับ ไปกลับปลอดภัย ปี 2562
วันอังคาร ที่ 9 เมษายน 2562 
โดย สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.)
ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ณ ห้องริชมอนด์บอลรูม 2 ชั้น 4 โรงแรมริชมอนด์ อ.เมือง จ.นนทบุรี
 
13.00 - 13.30 น.     ลงทะเบียนแขกผู้มีเกียรติ / สื่อมวลชน
พิธีกรกล่าวต้อนรับ โดย นายกษิดิศ ขันธรัตน์ ผู้จัดการสานักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
13.30 - 14.30 น.     พิธีการแถลงข่าว สงกรำนต์ดื่มไม่ขับ ไปกลับปลอดภัย ปี 2562
- เปิดคลิปวิดีโอรณรงค์ “สงกรานต์กลับบ้านปลอดภัย”
- เข้าสู่พิธีการแถลงข่าวฯ ผู้แถลงข่าวประกอบด้วย
- สถานการณ์ความสูญเสียและการขับเคลื่อนป้องกันอุบัติเหตุบนถนน โดย นางสาวรุ่งอรุณ ลิ้มฬหะภัณ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
- บังคับกฎหมสยเข้ม คุมการดื่มลดตายจากอุบัติเหตุทางถนน
โดย ผู้แทนสานักงานตารวจแห่งชาติ
- ดื่มแล้วขับ ประกันไม่คุ้มครอง - เจ็บตายฟรี
โดย นายนพดล สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จากัด
- การรณรงค์สื่อสารประชาสัมพันธ์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์
โดย นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.)
- ผลกระทบจากคนดื่มแล้วขับ “ตัดโอกาส ตัดชีวิต”
โดย นางสาวรุจิเรข คุมโสระ (ผู้ประสบเหตุ) จ.ปทุมธานี
14.30 - 14.45 น.     สื่อมวลชนซักถาม
14.45 - 15.00 น.     ถ่ายภาพหมู่ร่วมกันบนเวที
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม