สร้างระบบพัฒนาสุขภาวะเพื่อคนไร้บ้านอย่างยั่งยืน

| |
อ่าน : 1,165

ที่มา: บ้านเมืองออนไลน์ 

ภาพประกอบจากเว็บไซต์ไทยโพสต์

สร้างระบบพัฒนาสุขภาวะเพื่อคนไร้บ้านอย่างยั่งยืน thaihealth

สสส.ร่วมกับภาคี หนุนการสำรวจแจงนับประชากรคนไร้บ้านทั่วประเทศ พร้อมต่อยอดสร้างระบบพัฒนาสุขภาวะเพื่อคนไร้บ้านที่ครอบคลุมและยั่งยืน

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ “การสำรวจสถานการณ์ประชากรคนไร้บ้าน” ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้บ้านที่ยั่งยืน ในการนี้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหนึ่งในหน่วยงานสำคัญหลักที่ร่วมลงนามในครั้งนี้

นางภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สสส. กล่าวว่า คนไร้บ้านเป็นกลุ่มประชากรที่ สสส. ให้ความสำคัญ เนื่องจากเป็นหนึ่งในกลุ่มประชากรที่ประสบปัญหาด้านสุขภาวะและได้รับผลกระทบจากความไม่เป็นธรรมทางสังคมมากที่สุดกลุ่มหนึ่ง ในช่วงที่ผ่านมา สสส. ได้สนับสนุนหนุนเสริมศักยภาพเครือข่ายของกลุ่มคนไร้บ้าน การเสริมประสิทธิภาพศูนย์พักคนไร้บ้าน การสร้างความครอบคลุมในการเข้าถึงสวัสดิการทางสังคมและสุขภาพ การสื่อสารสาธารณะเพื่อลดการตีตราคนไร้บ้าน รวมถึงการสนับสนุนด้านองค์ความรู้และเครื่องมือในการทำงานของภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคม

นางภรณี กล่าวเสริมว่า ในด้านการสนับสนุนด้านองค์ความรู้ฯ สสส. ร่วมกับสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พัฒนาวิธีการและเครื่องมือสำหรับการแจงนับและสำรวจประชากรคนไร้บ้านเชิงลึกที่สามารถป้องกันการนับซ้ำประชากรคนไร้บ้าน ทำให้ได้ข้อมูลทั้งด้านจำนวนและสถานการณ์ประชากรคนไร้บ้านเชิงลึกที่ครอบคลุมการทำงานของภาคีเครือข่ายได้ ในช่วงปี 2559 - 2560 สสส. ร่วมกับภาคีได้มีการสำรวจประชากรเชิงลึกคนไร้บ้านใน 3 พื้นที่ อันได้แก่ กรุงเทพมหานคร เทศบาลนครขอนแก่น และเทศบาลนครเชียงใหม่ จากนั้นได้มีการร่วมกับเครือข่ายคนไร้บ้าน มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ผลักดันในเชิงนโยบาย จนเกิดมติคณะรัฐมนตรีมีเห็นชอบโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนไร้บ้าน 2 ปี (พ.ศ. 2559 – 2560) ซึ่งมีสาระสำคัญเพื่อดูแลช่วยเหลือคนไร้บ้าน สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ สร้างโอกาสในการพัฒนาตนเอง ซึ่งมีแนวทางการทำงานสำคัญ ได้แก่ การพัฒนาและเสริมศักยภาพเครือข่ายคนไร้บ้าน การหนุนเสริมการพัฒนาสิทธิและสถานะ การสร้างศูนย์พักคนไร้บ้าน รวมทั้งการสำรวจข้อมูลคนไร้บ้านทั่วประเทศ ซึ่งใช้วิธีการและเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นจากการสนับสนุนของ สสส. อันนำมาสู่การลงนามบันทึกความร่วมมือในครั้งนี้ สสส. รู้สึกยินดีอย่างมากที่เครื่องมือดังกล่าวได้ถูกนำมาใช้กับการสำรวจสถานการณ์ประชากรคนไร้บ้านทั้งประเทศ ทั้งนี้ข้อมูลทางประชากรคนไร้บ้านดังกล่าวจะมีประโยชน์อย่างมากในการกำหนดทิศทางการทำงานในประเด็นคนไร้บ้านระดับประเทศ รวมทั้ง สสส. โดยเฉพาะในด้านการสร้างเสริมสุขภาวะองค์รวมที่จำเป็นต้องลดความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพสำหรับทุกคนบนผืนแผ่นดินไทย

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์ -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • ประกาศรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายโครงการ ประจำปี 2564 -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

ธนาคารขยะออมทรัพย์  พรเทพ ศิริวนารังสรรค์  สำนักงานป้องกันควบคุมโรค  หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ(สวนโมกข์กรุงเทพ)  โรคติดพนันบอล  พฤติกรรมการกินอาหาร  สสส. สุขภาพ สุขภาวะ สร้างสุข thaihealth เส้นผม ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว หนังศีรษะ ทริปผมสวย ผมแห้ง ผมแตกปลาย เกล็ดผม ความชื้น  สุขภาวะในองค์กร  เครือข่ายสตรี เพื่อชุมชนไทยปลอดบุหรี่  เทคนิคลูกกินผัก  ปลาไส้ตัน  ผศ.นพ.สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ  สัตว์เลี้ยง  อาชีพใหม่  ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานข้ามชาติ  Power of Massage  ปกป้องสายตา  งานชื่นชมย้อนหลัง...สร้างพลังก้าวต่อ โครงการปฏิรูปการทำงานด้านเด็กและ เยาวชนฯ  วิ่ง  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม