สร้างระบบพัฒนาสุขภาวะเพื่อคนไร้บ้านอย่างยั่งยืน

| |
อ่าน : 1,619

ที่มา: บ้านเมืองออนไลน์ 

ภาพประกอบจากเว็บไซต์ไทยโพสต์

สร้างระบบพัฒนาสุขภาวะเพื่อคนไร้บ้านอย่างยั่งยืน thaihealth

สสส.ร่วมกับภาคี หนุนการสำรวจแจงนับประชากรคนไร้บ้านทั่วประเทศ พร้อมต่อยอดสร้างระบบพัฒนาสุขภาวะเพื่อคนไร้บ้านที่ครอบคลุมและยั่งยืน

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ “การสำรวจสถานการณ์ประชากรคนไร้บ้าน” ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้บ้านที่ยั่งยืน ในการนี้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหนึ่งในหน่วยงานสำคัญหลักที่ร่วมลงนามในครั้งนี้

นางภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สสส. กล่าวว่า คนไร้บ้านเป็นกลุ่มประชากรที่ สสส. ให้ความสำคัญ เนื่องจากเป็นหนึ่งในกลุ่มประชากรที่ประสบปัญหาด้านสุขภาวะและได้รับผลกระทบจากความไม่เป็นธรรมทางสังคมมากที่สุดกลุ่มหนึ่ง ในช่วงที่ผ่านมา สสส. ได้สนับสนุนหนุนเสริมศักยภาพเครือข่ายของกลุ่มคนไร้บ้าน การเสริมประสิทธิภาพศูนย์พักคนไร้บ้าน การสร้างความครอบคลุมในการเข้าถึงสวัสดิการทางสังคมและสุขภาพ การสื่อสารสาธารณะเพื่อลดการตีตราคนไร้บ้าน รวมถึงการสนับสนุนด้านองค์ความรู้และเครื่องมือในการทำงานของภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคม

นางภรณี กล่าวเสริมว่า ในด้านการสนับสนุนด้านองค์ความรู้ฯ สสส. ร่วมกับสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พัฒนาวิธีการและเครื่องมือสำหรับการแจงนับและสำรวจประชากรคนไร้บ้านเชิงลึกที่สามารถป้องกันการนับซ้ำประชากรคนไร้บ้าน ทำให้ได้ข้อมูลทั้งด้านจำนวนและสถานการณ์ประชากรคนไร้บ้านเชิงลึกที่ครอบคลุมการทำงานของภาคีเครือข่ายได้ ในช่วงปี 2559 - 2560 สสส. ร่วมกับภาคีได้มีการสำรวจประชากรเชิงลึกคนไร้บ้านใน 3 พื้นที่ อันได้แก่ กรุงเทพมหานคร เทศบาลนครขอนแก่น และเทศบาลนครเชียงใหม่ จากนั้นได้มีการร่วมกับเครือข่ายคนไร้บ้าน มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ผลักดันในเชิงนโยบาย จนเกิดมติคณะรัฐมนตรีมีเห็นชอบโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนไร้บ้าน 2 ปี (พ.ศ. 2559 – 2560) ซึ่งมีสาระสำคัญเพื่อดูแลช่วยเหลือคนไร้บ้าน สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ สร้างโอกาสในการพัฒนาตนเอง ซึ่งมีแนวทางการทำงานสำคัญ ได้แก่ การพัฒนาและเสริมศักยภาพเครือข่ายคนไร้บ้าน การหนุนเสริมการพัฒนาสิทธิและสถานะ การสร้างศูนย์พักคนไร้บ้าน รวมทั้งการสำรวจข้อมูลคนไร้บ้านทั่วประเทศ ซึ่งใช้วิธีการและเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นจากการสนับสนุนของ สสส. อันนำมาสู่การลงนามบันทึกความร่วมมือในครั้งนี้ สสส. รู้สึกยินดีอย่างมากที่เครื่องมือดังกล่าวได้ถูกนำมาใช้กับการสำรวจสถานการณ์ประชากรคนไร้บ้านทั้งประเทศ ทั้งนี้ข้อมูลทางประชากรคนไร้บ้านดังกล่าวจะมีประโยชน์อย่างมากในการกำหนดทิศทางการทำงานในประเด็นคนไร้บ้านระดับประเทศ รวมทั้ง สสส. โดยเฉพาะในด้านการสร้างเสริมสุขภาวะองค์รวมที่จำเป็นต้องลดความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพสำหรับทุกคนบนผืนแผ่นดินไทย

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม