ระดม 10 หน่วยฝนหลวง สู้ภัยแล้ง

| |
อ่าน : 341

ที่มา : แนวหน้า

ระดม 10 หน่วยฝนหลวง สู้ภัยแล้ง thaihealth

แฟ้มภาพ


ระดม 10 หน่วยฝนหลวง สู้ภัยแล้ง  ดับไฟป่า ล้างหมอกควันฝุ่นพิษ การเติมน้ำให้แหล่งน้ำ และพื้นที่ลุ่มรับน้ำในทุกพื้นที่ทันทีเมื่อสภาพอากาศเหมาะสม

นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยว่า หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงทั้ง 10 หน่วยปฏิบัติการ จะเร่งปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อช่วยเหลือพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ไฟป่าหมอกควัน พายุลูกเห็บ การเติมน้ำให้แหล่งน้ำ และพื้นที่ลุ่มรับน้ำในทุกพื้นที่ทันทีเมื่อสภาพอากาศเหมาะสม

ทั้งนี้ การขึ้นปฏิบัติการฝนหลวงเมื่อวันที่ 30 มี.ค. จำนวน 7 หน่วย เช่น หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จ.นครสวรรค์ อุดรธานี บุรีรัมย์ จันทบุรี หัวหิน สุราษฎร์ธานี และสงขลา เพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่ประสบปัญหาภัยแล้งทั่วประเทศ บรรเทาฝุ่นละออง เพิ่มความชุ่มชื้นให้พื้นที่ป่าไม้ และยับยั้งความรุนแรงของพายุลูกเห็บ ทำให้มีฝนตกบริเวณพื้นที่การเกษตรบางส่วนของ จ.ลพบุรี สระบุรี ร้อยเอ็ด ยโสธร ศรีสะเกษ อุบลราชธานี จันทบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี และสงขลา รวมถึงยับยั้งและบรรเทาความรุนแรงของพายุลูกเห็บทำให้มีฝนตกเล็กน้อยบริเวณ จ.นครพนม

ในส่วนผลการตรวจวัดสภาพอากาศวันนี้ ภาคตะวันออก มีความเหมาะสมหน่วยปฏิบัติการฯ จ.จันทบุรี จึงพร้อมขึ้นบินขั้นตอนที่ 1 และ2 เร่งช่วยพื้นที่การเกษตรต้องการน้ำใน จ.จันทบุรี ระยอง และตราด ส่วนภาคกลาง เฝ้าติดตามสภาพอากาศระหว่างวันยังไม่เงื่อนไขการปฏิบัติการฝนหลวง

สำหรับในพื้นที่ภาคเหนือ คุณภาพอากาศยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในทุกจังหวัด พบว่า มีจุดความร้อนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งภายในประเทศและพื้นที่ประเทศเพื่อนบ้าน ส่งผลให้ฝุ่นละอองในอากาศมีปริมาณหนาแน่นมากขึ้น ซึ่งผลการตรวจสภาพอากาศยังไม่เข้าเงื่อนไขการปฏิบัติการฝนหลวง หน่วยปฏิบัติการฯ จ.เชียงใหม่และพิษณุโลก จึงขอติดตามสภาพอากาศระหว่างวัน

พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ จ.ขอนแก่นและเลย ยังมีค่าคุณภาพอากาศยังอยู่ในเกณฑ์เริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพ โดยผลการตรวจอากาศเข้าเงื่อนไข หน่วยปฏิบัติการฯ จ.บุรีรัมย์ จึงตัดสินใจขึ้นปฏิบัติการภารกิจที่ 1 ขั้นตอนที่ 3 (โจมตี) บริเวณพื้นที่การเกษตร จ.ศรีสะเกษ ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ด้านหน่วยฯ จ.อุดรธานี ขอติดตามสภาพอากาศระหว่างวัน หากมีความเหมาะสมจะขึ้นบินปฏิบัติการเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่ประสบภัยแล้งและพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค

พื้นที่ภาคใต้ หน่วยฯ หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีแผนขึ้นปฏิบัติการภารกิจที่ 1 ขั้นตอนที่ 1 (ก่อเมฆ) บริเวณ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี – ทิศตะวันออก อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี โดยมีเป้าหมายในพื้นที่การเกษตร อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี และ อ.หนองหญ้าปล้อง อ.แก่งกระจาน อ.ท่ายาง อ.บ้านลาด อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ด้านหน่วยปฏิบัติการฯ จ.สงขลา และหน่วยฯ จ.สุราษฎร์ธานี ขอติดตามสภาพอากาศระหว่างวัน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม