สสส. จับมือ ม.ขอนแก่น สร้างสุขในมหาวิทยาลัย

| |
อ่าน : 1,075

ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

ภาพประกอบจากเว็บไซต์ thaisaeree.info

สสส. จับมือ ม.ขอนแก่น สร้างสุขในมหาวิทยาลัย thaihealth

"มหกรรมองค์กรสุขภาวะ KKU Happy Healthy Day"

เมื่อเร็ว ๆ นี้ รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดงาน "มหกรรมองค์กรสุขภาวะ KKU Happy Healthy Day" ภายใต้โครงการวิจัย "การพัฒนากระบวนการและรูปแบบการสร้างสุขระดับองค์กรสู่องค์กรสุขภาวะ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน" เพื่อสร้างมหาวิทยาลัยสุขภาวะต้นแบบให้กับบุคลากรและนักศึกษา ม.ขอนแก่น โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 มี.ค. ที่ผ่านมา ที่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น นอกจากนี้ยังได้มอบโล่ให้กับมหาวิทยาลัยในเครือข่ายที่เป็นมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ และมีการจัดบูธแนะนำการดูแลตัวเองและการพัฒนากระบวนการและรูปแบบการสร้างสุขระดับองค์กรภายในงานอีกด้วย

รศ.ดร.รัชพล กล่าวถึงที่มาของมหกรรมองค์กรสุขภาวะ KKU Happy Healthy Day ว่า มหกรรมองค์กรสุขภาวะในครั้งนี้เป็นการสรุปและประเมินผลการดำเนินโครงการการพัฒนากระบวนการและรูปแบบการสร้างสุขระดับองค์กรภายใต้การดำเนินการของคณะผู้วิจัย เพื่อให้คณะหน่วยงานเกิดกระบวนการเรียนรู้ สร้างสุขจากการอยู่ร่วมกัน เกิดเป็นองค์กรสุขภาวะ กระทั่งไปต่อยอดให้เกิดวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรแบบยั่งยืน จนเกิดเป็นรูปแบบการสร้างสุขระดับองค์กรสู่องค์กรสุขภาวะของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยเครือข่ายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และเกิดเครือข่ายนักสร้างสุขทั้งภายในองค์กรและระหว่างองค์กร

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม