สสส. จับมือ ม.ขอนแก่น สร้างสุขในมหาวิทยาลัย

| |
อ่าน : 702

ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

ภาพประกอบจากเว็บไซต์ thaisaeree.info

สสส. จับมือ ม.ขอนแก่น สร้างสุขในมหาวิทยาลัย thaihealth

"มหกรรมองค์กรสุขภาวะ KKU Happy Healthy Day"

เมื่อเร็ว ๆ นี้ รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดงาน "มหกรรมองค์กรสุขภาวะ KKU Happy Healthy Day" ภายใต้โครงการวิจัย "การพัฒนากระบวนการและรูปแบบการสร้างสุขระดับองค์กรสู่องค์กรสุขภาวะ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน" เพื่อสร้างมหาวิทยาลัยสุขภาวะต้นแบบให้กับบุคลากรและนักศึกษา ม.ขอนแก่น โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 มี.ค. ที่ผ่านมา ที่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น นอกจากนี้ยังได้มอบโล่ให้กับมหาวิทยาลัยในเครือข่ายที่เป็นมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ และมีการจัดบูธแนะนำการดูแลตัวเองและการพัฒนากระบวนการและรูปแบบการสร้างสุขระดับองค์กรภายในงานอีกด้วย

รศ.ดร.รัชพล กล่าวถึงที่มาของมหกรรมองค์กรสุขภาวะ KKU Happy Healthy Day ว่า มหกรรมองค์กรสุขภาวะในครั้งนี้เป็นการสรุปและประเมินผลการดำเนินโครงการการพัฒนากระบวนการและรูปแบบการสร้างสุขระดับองค์กรภายใต้การดำเนินการของคณะผู้วิจัย เพื่อให้คณะหน่วยงานเกิดกระบวนการเรียนรู้ สร้างสุขจากการอยู่ร่วมกัน เกิดเป็นองค์กรสุขภาวะ กระทั่งไปต่อยอดให้เกิดวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรแบบยั่งยืน จนเกิดเป็นรูปแบบการสร้างสุขระดับองค์กรสู่องค์กรสุขภาวะของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยเครือข่ายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และเกิดเครือข่ายนักสร้างสุขทั้งภายในองค์กรและระหว่างองค์กร

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม