พลังเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ใกล้บ้าน พลังสร้างสรรค์ชุมชน ปี 3

| |
อ่าน : 760

ที่มา: แฟนเพจ TK park Network

ภาพประกอบจากแฟนเพจ TK park Network

พลังเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ใกล้บ้าน พลังสร้างสรรค์ชุมชน ปี 3 thaihealth

อบรมเชิงปฏิบัติการ “พลังเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ใกล้บ้าน พลังสร้างสรรค์ชุมชน” ครั้งที่ 3

เมื่อวันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 นายจิรชัย มูลทองโร่ย ประธานคณะกรรมการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พลังเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ใกล้บ้าน พลังสร้างสรรค์ชุมชน” ครั้งที่ 3 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2562 ณ ห้องราชาบอลรูม โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมเป็นผู้แทนจากศูนย์เรียนรู้ใกล้บ้าน 200 แห่ง รวม 400 คน การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพให้แก่บุคลากรผู้ดูแลศูนย์ฯ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์การดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมาของศูนย์เรียนรู้ใกล้บ้านแต่ละแห่ง และเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของศูนย์เรียนรู้ที่เข้าร่วมโครงการ และสร้างเครือข่ายการทำงานศูนย์เรียนรู้ใกล้บ้าน

กิจกรรมในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “พัฒนาศูนย์เรียนรู้ระดับตำบล” ประจำปี พ.ศ. 2562 ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศูนย์เรียนรู้ให้เป็นศูนย์กลางของชุมชน มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ประชาชนทุกช่วงวัยสามารถเข้าใช้บริการเพื่อการเรียนรู้สำหรับนำไปพัฒนาต่อยอด ประกอบอาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองต่อไป

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • ร่วมตอบแบบสอบถาม เรื่องการวิ่งเพื่อสุขภาพ -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม