ข้อควรระวังในการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ

| |
อ่าน : 2,737

ที่มา : จดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ ฉบับ สร้างสุข ปีที่ 14 ฉบับที่ 205 พฤศจิกายน 2561

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

ข้อควรระวังในการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ thaihealth

งดยืดเหยียดกล้ามเนื้อในบริเวณที่มีอาการบาดเจ็บรุนแรง หรืออยู่ในระยะอักเสบของกล้ามเนื้อและเอ็นกล้ามเนื้อหลังบาดเจ็บ ควรได้รับคำปรึกษายืดเหยียดอย่างถูกวิธี

1. ไม่ควรกลั้นหายใจ ในขณะที่ทำการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ ให้ได้รับออกซิเจนอย่างเพียงพอ

2. ไม่ควรยืดเหยียดกล้ามเนื้อด้วยความเร็ว หรือใช้แรงเหวี่ยงที่เกิดจากการเคลื่อนไหวร่างกาย เพราะจะทำให้กระชากเอ็นกล้ามเนื้อ และกล้ามเนื้อจนบาดเจ็บ

3. ไม่ควรยืดกล้ามเนื้อจนรู้สึกเจ็บปวด ความเจ็บปวดเป็นสัญญาณสำคัญที่บอกว่ากล้ามเนื้ออาจฉีกขาดได้

เหตุผลที่เราควรให้ความสำคัญกับการอบอุ่นร่างกาย หรือยืดเหยียดกล้ามเนื้อก่อน – หลังออกกำลังกาย เพื่อเพิ่มอุณหภูมิในกล้ามเนื้อ ทำให้กล้ามเนื้อสามารถหดตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และการประสานงานระหว่างประสาทและกล้ามเนื้อ หรือระหว่างกลุ่มกล้ามเนื้อด้วยกัน เป็นไปอย่างถูกต้องและราบรื่น ลดปัญหาของการบาดเจ็บระหว่างออกกำลังกายได้

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม