ข้อควรระวังในการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ

| |
อ่าน : 4,746

ที่มา : จดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ ฉบับ สร้างสุข ปีที่ 14 ฉบับที่ 205 พฤศจิกายน 2561

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

ข้อควรระวังในการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ thaihealth

งดยืดเหยียดกล้ามเนื้อในบริเวณที่มีอาการบาดเจ็บรุนแรง หรืออยู่ในระยะอักเสบของกล้ามเนื้อและเอ็นกล้ามเนื้อหลังบาดเจ็บ ควรได้รับคำปรึกษายืดเหยียดอย่างถูกวิธี

1. ไม่ควรกลั้นหายใจ ในขณะที่ทำการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ ให้ได้รับออกซิเจนอย่างเพียงพอ

2. ไม่ควรยืดเหยียดกล้ามเนื้อด้วยความเร็ว หรือใช้แรงเหวี่ยงที่เกิดจากการเคลื่อนไหวร่างกาย เพราะจะทำให้กระชากเอ็นกล้ามเนื้อ และกล้ามเนื้อจนบาดเจ็บ

3. ไม่ควรยืดกล้ามเนื้อจนรู้สึกเจ็บปวด ความเจ็บปวดเป็นสัญญาณสำคัญที่บอกว่ากล้ามเนื้ออาจฉีกขาดได้

เหตุผลที่เราควรให้ความสำคัญกับการอบอุ่นร่างกาย หรือยืดเหยียดกล้ามเนื้อก่อน – หลังออกกำลังกาย เพื่อเพิ่มอุณหภูมิในกล้ามเนื้อ ทำให้กล้ามเนื้อสามารถหดตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และการประสานงานระหว่างประสาทและกล้ามเนื้อ หรือระหว่างกลุ่มกล้ามเนื้อด้วยกัน เป็นไปอย่างถูกต้องและราบรื่น ลดปัญหาของการบาดเจ็บระหว่างออกกำลังกายได้

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

ไทรอยด์  หยุดภาวะโรคอ้วน  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลก  เพื่อนคู่ใจลูก  สถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต้  ชีวิตส่วนตัว  ทำความรรู้จัก  การจัดการอาหารในโรงเรียน  ศูนย์สื่อ มหรสพ ศิลปะ เพื่อสุขภาวะทางปัญญา  พระมหาวิชิต ภทฺทาจาโร  เว็บไม่เหมาะสม  โรคเกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน  ปกครองส่วนท้องถิ่น  เอช7เอ็น9  ผักหวาน  อุ๊ยคำ จรัล มิวเซียม คิดดี ทำดี ชีวีมีสุข วัฒนธรรม ล้านนา  งูเหลือม  โรคอุบัติใหม่  นายกสมาคมภัตตาคารไทย  กุมารเวชศาสตร์  มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง(สคส.)  มรดกวัฒนธรรม  มูลนิธิ คุ้มครองเด็ก  ยาเสพติด  ผู้ิพิการทางสายตา