ฝึกอาชีพผู้ต้องขังเมืองลับแล

| |
อ่าน : 348

ที่มา :  เดลินิวส์

ฝึกอาชีพผู้ต้องขังเมืองลับแล thaihealth

แฟ้มภาพ

กรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้ทำบันทึกข้อตกลง โครงการประชารัฐร่วมสร้างงาน เพื่อสร้างโอกาสและคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้ต้องขัง

นายธวัช เบญจาทิกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เป็นประธาน การจัดอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในหลักสูตรตามความพร้อมของเรือนจำและทัณฑสถาน  (หลักสูตรช่างปูกระเบื้อง, หลักสูตรช่างไม้ก่อสร้าง ระดับ 1) โดยมี นายสมยศ โยธินกิจโกศล ผบ.เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ เจ้าหน้าที่ ผู้ต้องขังเข้าร่วม

โดยการอบรมดังกล่าวเกิดจากภายใต้ความร่วมมือของเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับกรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้ทำบันทึกข้อตกลง โครงการประชารัฐร่วมสร้างงาน เพื่อสร้างโอกาสและคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้ต้องขังรวมถึงเป็นการวางแผนในการเตรียมความพร้อมด้านแรงงานของประเทศ ตลอดจนสร้างทัศนคติที่ดีของสังคมให้เกิดการยอมรับและให้โอกาสผู้พ้นโทษในการกลับสู่สังคม

นายมานิตย์ มงคลชื่น ผอ.ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดเผยว่า การอบรมครั้งนี้เพื่อเพิ่มเติมความรู้รวมทั้งประกอบชิ้นงานเพื่อจำหน่ายและสร้างรายได้แก่ผู้ต้องขังใกล้พ้นโทษ ในสาขาอาชีพตามความต้องการ และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 2 รุ่น รุ่นละ 20-25 คน ประกอบด้วย หลักสูตรช่างปูกระเบื้อง ผู้ต้องขังชาย 25 คน และหลักสูตรช่างไม้ก่อสร้างระดับ 1 ผู้ต้องขังชาย 25 คน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม