นำร่อง `โรงเรียนปลอดบุหรี่` 20 แห่ง

| |
อ่าน : 1,399

ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

ภาพประกอบจากเว็บไซต์เดลินิวส์

นำร่อง `โรงเรียนปลอดบุหรี่` 20 แห่ง thaihealth

สพม. เขต 28 จับมือ สสส. ผุดกิจกรรมดี 'โรงเรียนปลอดบุหรี่' นำร่อง 20 แห่ง

ที่โรงแรมศรีลำดวน อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ เมื่อเร็ว ๆ นี้ ดร.ชญานิน กฤติยะโชติ หัวหน้าหน่วยจัดการศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายจันทร์ โต๊ะสิงห์ หัวหน้าทีมสนับสนุนวิชาการ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.ศรีสะเกษ ร่วมกับ นายสุพิชญ์ ลาลุน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28  (สพม.28) และภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดชุดความรู้สุขภาวะ เรื่อง "การเตรียมความพร้อมการจัดการโรงเรียนปลอดบุหรี่" เพื่อขยายผลองค์ความรู้ และขยายฐานผู้รับผลประโยชน์จากองค์ความรู้สุขภาวะของ สสส. ในวงกว้าง สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดีได้ โดยมี ผู้บริหารและแกนนำครู จากโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด สพม.28 และ อบจ.ศรีสะเกษ จำนวน 20 แห่ง เข้าร่วมกิจกรรมด้วย

ดร.ชญานิน กล่าวว่า การจัดอบรมในครั้งนี้มุ่งเน้นแนวทาง 7 มาตรการเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ ซึ่งประกอบด้วย การกำหนดนโยบาย "โรงเรียนปลอดบุหรี่" การบริหารจัดการ "โรงเรียนปลอดบุหรี่" การจัดสภาพแวดล้อม "โรงเรียนปลอดบุหรี่" ตามกฎหมาย การสอดแทรกเรื่องบุหรี่ในการจัดการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมของนักเรียนเพื่อการขับเคลื่อน "โรงเรียนปลอดบุหรี่" การช่วยเหลือนักเรียนไม่ให้สูบบุหรี่ และการมีกิจกรรมร่วมระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ซึ่งหากโรงเรียนได้นำไปใช้อย่างจริงจังก็จะเกิดผลสัมฤทธิ์ในการลดจำนวนนักเรียนและบุคลากรที่สูบบุหรี่ในโรงเรียนได้ ทั้งนี้หน่วยจัดการฯ จะมีกระบวนการติดตามหนุนเสริมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ตามที่คาดหวัง

นายจันทร์ โต๊ะสิงห์ หัวหน้าทีมสนับสนุนวิชาการ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.จังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า จากสถานการณ์ด้านเด็กและเยาวชนในพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ ซึ่งมีสถิติความเสี่ยงทางด้านสุขภาพที่ทำให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ประสบปัญหาทางสังคม และมีผลต่อการพัฒนา โดยปี 2554 มีข้อมูลอัตราการสูบบุหรี่ของเยาวชนเป็นอันดับ 2 ของประเทศ โดยเด็กและเยาวชนปัจจุบันตกเป็นเครื่องมือสื่อโฆษณาชวนเชื่อต่าง ๆ รวมทั้งเข้าถึงปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพด้านบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเด็กและเยาวชนมีความง่ายมากขึ้น ดังนั้น ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาเหล่านี้ จึงจัดอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย โรงเรียนนำร่อง 20 แห่ง โดยหวังว่าจะสามารถช่วยลดนักสูบทั้งที่เป็นนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนได้

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม