เส้นทางแห่งการอ่าน..กลุ่มลูกเหรียง

| |
อ่าน : 1,245

ที่มา: แฟนเพจกลุ่มลูกเหรียง

ภาพประกอบจากแฟนเพจกลุ่มลูกเหรียง

เส้นทางแห่งการอ่าน..กลุ่มลูกเหรียง thaihealth

เส้นทางแห่งการอ่านกลุ่มลูกเหรียง อ่านยกกำลังสุข อ่านสันติภาพ ที่ชายแดนใต้

สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (ลูกเหรียง) ได้ดำเนินงานด้านการขับเคลื่อนกลไกและส่งเสริมการอ่านในพื้นที่ชายแดนใต้ตลอดระยะเวลา 7 ปีที่ผ่านมา ทำให้สามารถเข้าถึงช่องทางการขับเคลื่อนให้เกิดกลไกการสนับสนุนให้มีพื้นที่การอ่าน และช่องทางสนับสนุนหนังสือให้เข้ามาในระบบโรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก และชุมชน เพื่อให้ชุมชนสามารถจัดการเลือกหนังสือ และหมุนเวียนกองทุนหนังสือในชุมชนเองได้อย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้ โครงการได้ดำเนินกิจกรรมสร้างพื้นที่ต้นแบบสำหรับนักอ่านโดยผ่านกิจกรรมต่าง ๆ

ซึ่งวันที่ 23 มีนาคม 62 ที่ผ่านมาก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ร่วมกับภาคีเครือข่ายการอ่านร่วมกันถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติและดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในปี 61 ได้เห็นผลลัพธ์ที่มันเกิดและงอกงามเพื่อให้เด็กๆบ้านเราเข้าถึงการอ่านมากขึ้น

อีกทั้งในปีนี้เองทีมการอ่านบ้านลูกเหรียงรู้สึกดีใจ ภูมิใจ ที่ในปีนี้ได้จัดตั้งคณะทำงานเสริมสร้างวัฒนธรรมการอ่านชายแดนใต้ ในปี 2561 โดยมีคำสั่งสมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรียง) คำสั่งที่ 1/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเสริมสร้างวัฒนธรรมการอ่านพื้นที่ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา ได้เห็นการทำงานของคณะทำงานฯ ในพื้นที่ที่ร่วมกันขับเคลื่อนงานการส่งเสริมการอ่านพื้นที่ชายแดนใต้

กลุ่มลูกเหรียงขอขอบคุณคุณครูและหน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกท่าน ร่วมถึงผู้ใหญ่ใจดีที่ร่วมกันขับเคลื่อนการส่งเสริมการอ่านในพื้นที่ชายแดนใต้ให้เป็นพื้นที่แห่งการอ่าน และหวังว่าพลังของพวกเราจะสร้างพื้นที่การอ่านให้กับพื้นที่อื่น ๆ อีกต่อไป

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม