กำหนดการ งานแถลงข่าว "แพลตฟอร์มออนไลน์กับการสื่อสารกับ ลูกหลานวัยรุ่นยุค 4.0" พร้อมเปิดตัวรายการทีวี "รอลูกเลิกเรียน" (After school)

โดย
| |
อ่าน : 337
กำหนดการ 
งานแถลงข่าว "แพลตฟอร์มออนไลน์กับการสื่อสารกับ ลูกหลานวัยรุ่นยุค 4.0"
พร้อมเปิดตัวรายการทีวี "รอลูกเลิกเรียน" (After school) 
จัดโดย สสส. ร่วมกับบริษัท ทูลมอโร จำกัด(Toolmorrow) 
วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 12.30 - 16.00 น.
ณ ห้อง GREEN ชั้น B1 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
ซอยงามดูพลี ถนนพระรามสี่ กรุงเทพมหานคร
 
12.30 - 13.00 น.     ลงทะเบียนสื่อมวลชน และร่วมรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 13.30 น.     พิธีกร กล่าวต้อนรับสื่อมวลชนและผู้เข้าร่วมงาน 
พร้อมเรียนเชิญผู้บริหารขึ้นบนเวที เพื่อเริ่มงานแถลงข่าว
13.30 - 14.00 น.     ชมวิดิทัศน์ 
ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
กล่าวเปิดงาน พร้อมถ่ายรูปร่วมกัน
14.00 - 14.45 น.     เวทีเสวนา หัวข้อ “แพลตฟอร์มออนไลน์กับการสื่อสารกับ ลูกหลานวัยรุ่นยุค 4.0”
ผู้เข้าร่วมเสวนาประกอบด้วย
1. นางสาวณัฐยา บุญภักดี 
ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว (สำนัก 4) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
2. นายสุรเสกข์ ยุทธิวัฒน์ 
หัวหน้าโครงการพัฒนาศักยภาพการสื่อสารผ่าน Platform online 
ของผู้ปกครองในครอบครัวที่มีลูกหลานวัยรุ่น
3. พญ.วิมลรัตน์ วันเพ็ญ
รองผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ 
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
4. ตัวแทนครอบครัวที่เข้าร่วมโครงการฯ 
14.45 - 14.55 น.     ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน ถ่ายภาพร่วมกัน 
14.55 - 16.00 น.     เชิญชวนครอบครัวที่สนใจกรอกใบสมัคร เพื่อเข้าร่วมโครงการฯ 
สัมภาษณ์ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม