หนุนสร้างโอกาสแรงงานนอกระบบลดความเหลื่อมล้ำ

โดย
| |
อ่าน : 2,831

 

 

            รัฐ-เอกชน หาทางลดความเหลื่อมล้ำในสังคม สร้างโอกาสแรงงานนอกระบบ และเกษตรกร

 

            นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ อดีตปลัดกระทรวงการคลัง และประธานสถาบันวิทยาการเศรษฐกิจการคลัง กล่าวอภิปรายในงานสัมมนาวิชาการประจำปี 2553 ของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)ในเรื่อง การลดความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ ว่าในช่วง 25 ปี คนจนมีรายได้มากขึ้นจาก 4.5 หมื่นบาท เป็น 6.3 หมื่นบาท สัดส่วนคนจนลดจาก 10.7 ล้านคน เหลือ 5.3 ล้านคน แม้ว่าคนยากจนลดลง แต่ความเหลื่อมล้ำในสังคมยังมีอยู่มาก ทั้งความเหลื่อมล้ำระหว่างคนจนคนรวย และความเหลื่อมล้ำระหว่างภูมิภาคกับกรุงเทพ รวมถึงความเหลื่อมล้ำระหว่างทุนกับแรงงาน

 

            ทั้งนี้ ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบัติการลดความเหลื่อมล้ำลง แบ่งออกเป็น 2 ระดับคือ ในเชิงระดับชาติ ต้องทำให้การเติบโตของชาติขยายตัว ซึ่งจะทำให้คนมีรายได้มากขึ้นและปัญหาคนจนจะลดลง อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงคือ ความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะเรื่องภาษี โดยกระทรวงการคลัง มีแนวคิดที่จะปรับลดภาษีนิติบุคคลเหลือ 18-20% เพื่อให้สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้ ทั้งนี้ จะต้องพิจารณาคู่กับความยั่งยืน รายได้ และรายจ่ายของภาครัฐ ที่นำไปใช้เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

 

            ดังนั้น การลดภาษีนิติบุคคล ต้องทำควบคู่การลดสิทธิประโยชน์ ส่งเสริมการลงทุนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ด้วย เพื่อลดความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างบริษัทที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอ ในขณะเดียวกัน ต้องใช้มาตรการภาษี เพื่อจูงใจการลงทุนในต่างประเทศ และการลงทุนในต่างจังหวัดเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ

 

            นอกจากนี้ รัฐต้องอาศัยด้านการลงทุนจากภาคเอกชน ให้เข้ามาร่วมลงทุนด้วย (พีพีพี) รวมทั้ง การปรับมิติการใช้ภาษี เพื่อการใช้จ่ายงบประมาณโดยตรง เช่น นำภาษีสุรา ยาสูบไปส่งเสริมกิจกรรม ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) หรือการจัดเก็บภาษีจากสลากกินแบ่งไปนำส่งเสริมการกระจายรายได้ ซึ่งจะทำให้ระบบการคลังที่ยั่งยืนขึ้น ในขณะเดียวต้องลดภาระด้านหนี้สินของกองทุน เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบการเงิน

 

            นายสถิต กล่าวว่า การสร้างโอกาสด้านเศรษฐกิจ จะต้องสร้างโอกาสให้กับกลุ่มแรงงานนอกระบบ ที่มีอยู่ประมาณ 24 ล้านคน โดยดึงแรงงานนอกระบบเข้ามาสู่ระบบทางการมากขึ้น ทั้งการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ระบบประกันสังคม และลดภาระการจ่ายค่าหัวคิวเป็นต้น นอกจากนี้ การประกันรายได้เกษตรกร ก็เป็นส่วนหนึ่งการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับเกษตรกรให้มีรายได้ที่แน่นอน

 

            ด้าน นายดุสิต นนทะนาคร ประธานกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สภาหอการค้านักธุรกิจทั่วประเทศ มีการหารือร่วมกันที่จะลดปัญหาเหลื่อมล้ำสังคม และหาแนวทางสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรเพิ่มมากขึ้น โดยใช้เครือข่ายในต่างจังหวัด และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการไปจัดทำ “โครงการหนึ่งบริษัทหนึ่งชุมนุม” และ “โครงการการสร้างรายได้ให้ชาวนาไร่ละ 1 แสนบาท” โดยใช้วิธีการบริหารจัดการและความรู้ผสมผสานกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ให้ปลูกพักสวนครัวริมคันนา และเลี้ยงปลาดุก เป็ด และกบในนา เพื่อใช้มูลเป็นปุ๋ย ลดค่าใช้จ่ายการใช้ปุ๋ยและมีรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งได้ดำเนินการที่อำเภอบางแต้ จ.ขอนแก่น พบว่า ช่วยให้ชาวนามีรายได้อย่างต่ำ 2 หมื่นบาทต่อไร่ หรือสูงสุด 1 แสนบาท จากเดิมที่ได้เพียงไร่ละ 5,000 บาทเท่านั้น

 

            "เชื่อว่า เมื่อเศรษฐกิจดี ประชาชนก็อยู่ดีกินดี แต่หากดูแลแค่ปัญหาเศรษฐกิจไม่ดูปัญหาสังคม จนก่อให้เกิดเป็นปัญหาการแตกแยกในสังคม ประเทศก็เจริญไม่ได้ นักธุรกิจก็อยู่ไม่ได้เช่นกัน" ประธานกรรมการหอการค้าไทย กล่าว

 

            นายดุสิต กล่าวว่า ในแง่นักธุรกิจจะต้องมาช่วยกันทำการขยายผล โดยให้แต่ละจังหวัดไปดำเนินการ ซึ่งจะมีกรรมการหอการค้าแต่ละจังหวัดคอยประสานงาน และร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหอการค้า ลงพื้นที่เก็บข้อมูล โดยเชื่อว่าโครงการดังกล่าว จะเป็นจุดเริ่มต้นและสามารถว่าขยายผลโครงการได้ครอบคลุมทั่วประเทศ ซึ่งจะทำให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ดีขึ้น มีความรักและเอื้ออาทร ซึ่งจะทำให้ประเทศมีความเข้มแข็ง เจริญเติบโต และนักธุรกิจมีโอกาสที่จะขายสินค้าได้มากขึ้น

           

นายสุทธิชัย เอี่ยมเจริญยิ่ง ประธานเครือข่ายนักธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า การสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ ขึ้นอยู่กับคุณภาพของคน คุณภาพการศึกษา และค่านิยมที่ถูกต้อง ทั้งนี้เชื่อว่า ปัญหาเรื่องรายได้ มีปัญหาน้อยกว่าปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำ ซึ่งความเหลื่อมล้ำคือ ความไม่เป็นธรรม ซึ่งจะมีแรงต่อต้านและอันตรายมากกว่า

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

 

 

update : 01-12-53

อัพเดทเนื้อหาโดย : ศิรินทิพย์ อิสาสะวิน

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม