ภาคประชาสังคมร่วมป้องกันปัญหายาเสพติดและสร้างชุมชนสุขภาวะ

| |
อ่าน : 833

ที่มา : แฟนเพจสารส้ม

ภาพประกอบจากแฟนเพจสารส้ม

ภาคประชาสังคมร่วมป้องกันปัญหายาเสพติดและสร้างชุมชนสุขภาวะ thaihealth

จัดประชุมโครงการพัฒนากลไกเครือข่ายภาคประชาสังคมร่วมป้องกันปัญหายาเสพติดและสร้างชุมชนสุขภาวะ

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 โครงการพัฒนากลไกเครือข่ายภาคประชาสังคมร่วมป้องกันปัญหายาเสพติดและสร้างชุมชนสุขภาวะ โดยศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สนับสนุนการดำเนินโครงการโดย สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สำนัก 1 สสส.) ได้จัดกิจกรรมการประชุมคณะที่ปรึกษาของโครงการฯ เพื่อสรุปการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมา รวมถึงร่วมกันหารือแนวทางในการดำเนินงานต่อไปในปี 2562 เพื่อหาทางออกจากปัญหายาเสพติดด้วยวิธีการที่สร้างสรรค์ ณ จังหวัดเชียงใหม่

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม