สธ. เตรียมพัฒนาบุคลากรด้านแพทย์แผนไทย

| |
อ่าน : 2,215

ที่มา :  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

สธ. เตรียมพัฒนาบุคลากรด้านแพทย์แผนไทย thaihealth

แฟ้มภาพ

กระทรวงสาธารณสุขเตรียมพัฒนาบุคลากรด้านแพทย์แผนไทยพร้อมปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนด้วยการนำ BigData มาพัฒนาศักยภาพแพทย์แผนไทยและสมุนไพรสร้างรายได้ให้เศรษฐกิจไทย

นายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ อนุกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข เปิดเผยถึงความแผนปฏิรูประเทศด้านสาธารณสุขในเรื่องการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจการ ว่า การแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทยถือเป็นภูมิปัญญาไทยที่สามารถนำมาใช้ในการดูแลสุขภาพ รวมถึงสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะการนวดแผนไทยที่ช่วยบำบัดรักษาส่งเสริมสุขภาพ ขณะที่ผลิตภัณฑ์สมุนไพร สามารถนำมาผลิตเป็นยาสร้างมูลค่าได้ประมาณ 4,000-5,000 ล้านบาทต่อปี ขณะที่นำมาผลิตเป็นอาหารเสริมช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ 70,000-80,000 ล้านบาทต่อปีและที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในการนำมาผลิตเป็นเครื่องสำอางสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้กว่า 150,000 ล้านบาทต่อปี ซึ่งหากรวมมูลค่าทางเศรษฐกิจที่ได้จากแพทย์แผนไทยทำให้ประเทศมีรายได้กว่า200,000ล้านบาทต่อปี

อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานด้านแพทย์แผนไทยยังพบปัญหาจากความเชื่อมั่นของผู้บริโภคถึงประสิทธิภาพและไม่มีมาตรฐาน กระทรวงสาธารณสุขได้เร่งปรับปรุงขบวนการจึงเป็นที่มาของแผนปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขในเรื่องการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจการ ด้วยการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับมีการเชื่อมโยงข้อมูลแบบBigData การแผนไทยในแผนสมัยใหม่เข้าไปให้บริการแบบปฐมภูมิ คลินิกหมอครอบครัว และในที่สุดจำเป็นต้องผลิตบุคลากรด้านแพทย์แผนไทยให้มีความรู้ด้านสมุนไพรเพิ่มมากขึ้นด้วยการปรับหลักสูตรแผนไทยให้มีศักยภาพสูงขึ้นรองรับการให้บริการเพื่อประโยชน์ของเกษตรกรเจ้าของภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านสามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ รวมถึงทดแทนการนำเข้ายาจากต่างประเทศ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม