เฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ช่วงเทศกาลสงกรานต์

| |
อ่าน : 1,024

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

เฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ช่วงเทศกาลสงกรานต์ thaihealth

จังหวัดเลย เฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ฃ คุมเข้มการลักลอบขนยาเสพติดช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562

นายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า ศูนย์อำนวยการอำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเลย กำชับทุกหน่วยงานคุมเข้มผู้เกี่ยวข้องยาเสพติดทั้งผู้เสพ ผู้ค้า ทำให้สถิติการจับกุมและจำนวนยาเสพติดที่จับได้ลดลง ให้ทุกหน่วยเน้นการตรวจตามจุดตรวจ จุดสกัดกั้น ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 โดยจากการจับกุมที่ผ่านมา พบว่ามีการลักลอบนำยาเสพติดจากต่างจังหวัดนำเข้ามาจำหน่ายในพื้นที่จังหวัดเลย โดยมีข้อสั่งการคณะทำงานเฝ้าระวังยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดเลย ประจำเดือนมีนาคม 2562 ดังนี้

1.การจัดทำข้อมูล การประเมินหมู่บ้าน/ชุมชน เข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด ปี 2562(รอบวันที่ 1 ตุลาคม 2561-มีนาคม 2562)

2.แนวทางการดำเนินงานตรวจสารเสพติด ในปัสสาวะผู้เข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2562

3.การเพิ่มความเข้มข้นจุดตรวจ จุดสกัดกั้น เฝ้าระวังการลักลอบขนยาเสพติดในช่วงเทศกาลสงกรานต์

4.การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

5.การขอความร่วมมือแจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านยาเสพติดเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดเลย

ทั้งนี้ ที่ประชุม ให้หน่วยงานรายงานผลการปฏิบัติงาน โดยมีกรณีที่น่าสนใจ เช่น การจับกุมยาเสพติดของด่านศุลกากรอำเภอท่าลี่ มีการบรรจุยาเสพติด(ยาบ้า) มากล่องนมจำนวน 6 กล่อง ผ่านด่านชายแดนอำเภอท่าลี่ และมีกลุ่มผู้ค้ายาเสพติด ใช้สถานที่วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง เป็นสถานที่ส่งยาเสพติดผ่านบริษัทส่งสินค้า เป็นต้น

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม