ทักษะที่เด็กปฐมวัยควรมี

| |
อ่าน : 10,567

ที่มา : www.thaihealthcenter.org

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

ทักษะที่เด็กปฐมวัยควรมี thaihealth

เพราะเด็กอายุ 3 - 5 ปี ต้องการพัฒนาการตามวัยที่ดี ผู้ปกครองจึงควรรู้ว่าเด็กปฐมวัยเหมาะกับการพัฒนาแบบไหนที่จะเหมาะสมกับอายุและวัย แล้วเด็กอายุ 3-5 ปี ควรพัฒนาด้านไหนอย่างไรบ้าง

ด้านที่ 1 ความสามารถในการเคลื่อนไหว และสุขภาวะทางกาย

- การเคลื่อนไหว มีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงทั้งกล้ามเนื้อมัดเล็กและมัดใหญ่ มีประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหวที่สมวัย ทั้งการเห็น การได้ยิน และการสัมผัส

- สุขภาวะทางกาย ควรรับประทานอาหารครบ 5 หมู่

คำแนะนำ ควรให้เด็กได้ลองถือสิ่งของที่ไม่หนักมาก ในระยะเวลาสั้นเป็นประจำทุกวัน และให้คำแนะนำเรื่องความปลอดภัยในแต่ละจุดที่เด็กได้ไปพบเจอมา เช่น การข้ามถนน หรือการหยิบจับสิ่งของที่มีคม เป็นต้น

ด้านที่ 2 พัฒนาการด้านสังคม มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใหญ่ มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนเด็ก และเห็นคุณค่าของความแตกต่าง

ด้านที่ 3 พัฒนาการด้านอารมณ์

- ความคิดเกี่ยวกับตัวเอง ผู้ปกครองควรสอบถามเด็กว่าชอบหรือไม่ชอบสิ่งไหน ในกิจวัตรประจำวัน

- ควบคุมอารมณ์ตนเอง ผู้ปกครองควรเล่นพร้อมกับเด็ก หรือสอนให้เด็กมีความพยายามและอดทนในการกระทำสิ่งนั้น ๆ  

- มีความเชื่อมั่นในความสามารถ ผู้ปกครองควรถาม หรือขอร้องให้เด็กช่วยเหลือในสิ่งต่าง ๆ เด็กจะได้ความรู้สึกว่าตัวเองมีความสามารถ

ด้านที่ 4 พัฒนาการด้านความคิด และสติปัญญา

- ความจำ

- พัฒนาความคิด

- มีเหตุผล

- คิดอย่างมีวิจารณญาณ ฝึกการคิดนอกกรอบ ให้ทดลองโดยบอกเหตุผล และวิธีการแก้ปัญหาต่าง ๆ

- ความตั้งใจจดจ่อ ฝึกให้เด็กได้เล่น หรือประดิษฐ์ของเล่นด้วยตัวเองและสังเกตว่าเด็กมีความตั้งใจมากหรือน้องขนาดไหน

- คิดด้านคณิตศาสตร์

- หาข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ ทดลองด้วยตัวเองโดยการฟัง ถาม จับต้อง และลงมือทำ

- เข้าใจเกี่ยวกับสังคมรอบตัว

- รักษาสิ่งแวดล้อม 

- เข้าใจคุณค่าของเงิน

ด้านที่ 5 พัฒนาการด้านภาษา เข้าใจภาษาและการสื่อความหมาย เข้าใจศัพท์และเรียงคำให้เป็นประโยค การอ่านเขียนคำง่ายๆ เช่น เขียนชื่อตัวเอง  เป็นต้น

ด้านที่ 6 พัฒนาการด้านจริยธรรม มีวินัย มีความรู้จักผิดชอบชั่วดี

ด้านที่ 7 พัฒนาการด้านการสร้างสรรค์ ศิลปะการแสดง อย่างการเล่นดนตรี เล่นละคร และทัศนศิลป์ อย่างการวาดรูป ปั้นดินน้ำมัน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
 • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม