3 วิธีเลือก 3 วิธีปฏิบัติ เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง

| |
อ่าน : 858

ที่มา : สำนักโรคไม่ติดต่อ / สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

3 วิธีเลือก 3 วิธีปฏิบัติ เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง thaihealth

แฟ้มภาพ

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แนะนำประชาชนให้ใส่ใจการเดินทางไกลเป็นหมู่คณะ รวมทั้งกลุ่มนักเรียนที่มีการจัดทัศนศึกษาในช่วงปิดเทอม ควรมีการวางแผนและศึกษาเส้นทางก่อนออกเดินทาง โดยยึดหลัก 3 วิธีเลือก คือเลือกรถเช่า-เลือกผู้ประกอบการ-เลือกคนขับ และ 3 วิธีปฏิบัติ คือคาดเข็มขัด-ไม่ดื่มสุรา-หลีกเลี่ยงเดินทางเวลากลางคืน เพื่อให้ปลอดภัยในการเดินทางทุกครั้ง

นายแพทย์อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีและโฆษกกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในช่วงที่ผ่านมา มีข่าวอุบัติเหตุของรถโดยสารสาธารณะเช่าเดินทางเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ทำให้เกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิตของประชาชนจำนวนมาก  จากการเฝ้าระวังข่าวของสำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค พบว่านับตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นมา มีข่าวการเกิดอุบัติเหตุดังกล่าวแล้วมากกว่า 4 ครั้ง โดยเหตุการณ์ที่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมาก เช่น เหตุการณ์ที่ 1 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2562 เกิดอุบัติเหตุรถบัสโดยสารพลิกคว่ำบริเวณถนนพหลโยธินขาเข้าช่องทางด่วน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ทำให้มีผู้เสียชีวิต 6 ราย บาดเจ็บ 54 ราย เหตุการณ์ที่ 2 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 รถทัวร์พาผู้นำชุมชนและผู้สูงอายุศึกษาดูงาน เสียหลักหลุดโค้งลงข้างทาง บริเวณถนนพหลโยธินสายลำปาง-ตาก มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 4 ราย เหตุการณ์ที่ 3 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เกิดอุบัติเหตุรถบัสคณะนักศึกษา-อาจารย์ เบรกแตกพลิกคว่ำตกถนนบริเวณถนน สายดอกคำใต้-เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายราย และเหตุการณ์ที่ 4 ล่าสุดเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 รถบัสเช่าทัศนศึกษาหลุดโค้งพลิกคว่ำ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี ทำให้มีนักเรียนเสียชีวิต 1 ราย บาดเจ็บหลายราย

ทั้งนี้ จากข้อมูลของสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค พบว่ารถบัสโดยสารสาธารณะมักเกิดอุบัติเหตุสูงสุดในเดือนเมษายน ซึ่งตรงกับช่วงปิดเทอมใหญ่ และมักมีการเดินทางไกลในช่วงเดียวกัน สาเหตุและปัจจัยเบื้องต้นเกิดจากฝนตก ถนนลื่น รองลงมาคาดว่าหลับใน และระบบเบรกของรถไม่ดี  จากเหตุการณ์และความรุนแรงดังกล่าว กรมควบคุมโรค จึงขอย้ำเตือนให้ประชาชนใส่ใจการเดินทางไกลเป็นหมู่คณะ รวมทั้งกลุ่มนักเรียนที่มีการจัดทัศนศึกษาในช่วงปิดเทอม ควรมีการวางแผนและศึกษาเส้นทางที่ปลอดภัยก่อนออกเดินทางทุกครั้ง

นายแพทย์อัษฎางค์ กล่าวต่อไปว่า กรมควบคุมโรค ขอแนะนำประชาชนให้ยึดหลัก “3 วิธีเลือก 3 วิธีปฏิบัติ” เพื่อให้ปลอดภัยในการเดินทางเป็นหมู่คณะทุกครั้ง ดังนี้ 3 วิธีเลือก คือ 1.เลือกรถเช่า เลือกรถที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล มีการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยครบถ้วน เลือกรถให้เหมาะสมกับการเดินทาง หลีกเลี่ยงรถโดยสาร 2 ชั้นในเส้นทางโค้งและมีความลาดชัน จากข้อมูลของศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย พบว่ารถโดยสาร 2 ชั้น มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุพลิกคว่ำได้ง่ายกว่ารถโดยสารชั้นเดียวถึง 8 เท่า  2.เลือกผู้ประกอบการ ต้องมีสมุดประจำรถ มีการตรวจสภาพ ความพร้อมของรถและพนักงานขับรถอย่างสม่ำเสมอ มีการจัดทำประกันภัยภาคสมัครใจให้คลอบคลุมผู้โดยสาร  และ 3.เลือกคนขับ โดยการตรวจสอบชื่อ-สกุล เลขที่ใบอนุญาตขับรถ ชำนาญเส้นทาง ไม่มีประวัติอุบัติเหตุ ไร้สารเสพติดและแอลกอฮอล์ มีใบอนุญาตขับรถตรงตามประเภทของรถ  ส่วน 3 วิธีปฏิบัติ คือ 1.คาดเข็มขัดนิรภัยตลอดการเดินทาง  2.ไม่ดื่มแอลกอฮอล์บนรถ และ 3.หลีกเลี่ยงการเดินทางในเวลากลางคืน เนื่องจากทัศนะวิสัยอาจไม่ดี เสี่ยงกับการหลับใน และอาจเกิดอุบัติเหตุง่ายกว่าปกติ  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม