ปัจจัยเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

| |
อ่าน : 1,464

ที่มา : www.thaihealthcenter.org

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

ปัจจัยเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง thaihealth

ถ้ากรรมคือ ผลของการกระทำ พฤติกรรมการใช้ชีวิตของคุณอาจจะส่งผลให้คุณเป็นโรค NCDs (โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง) ก็ได้ ลองมาพยากรณ์พฤติกรรมของคุณกัน

1. ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

2. สูบบุหรี่หรือได้รับควันบุหรี่

3. กินอาหารหวาน – มัน – เค็มจัด

4. ไม่ค่อยออกกำลังกาย

5. เครียดบ่อย

6. มีพ่อ – แม่/ญาติใกล้ชิดป่วยเป็นกลุ่มโรค NCDs

เช็คแล้วถ้าคุณเป็นแบบที่กล่าวมาข้อใดข้อหนึ่ง คุณก็มีแนวโน้มที่จะเป็นมนุษย์ NCDs ได้ ควรปรับพฤติกรรมเพื่อการใช้ชีวิตในอนาคตจะได้ไม่ลำบาก 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม