พื้นที่สร้างสรรค์ เพื่อให้เด็ก ๆ เติบโตสมวัย

| |
อ่าน : 1,311

ที่มา : www.thaihealthcenter.org ข้อมูลโดย สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

พื้นที่สร้างสรรค์ เพื่อให้เด็ก ๆ เติบโตสมวัย thaihealth

เล่น เรียนรู้ริเริ่ม ร่วมทำ แบ่งปัน

พื้นที่สร้างสรรค์ เป็นพื้นที่สร้างประสบการณ์สร้างโอกาสให้เด็กได้เติบโตพัฒนาตามวัย มุ่งตอบสนองความต้องการของเด็ก ครอบครัว ชุมชน

1. พื้นที่ทางกายภาพ พื้นที่สำหรับเล่นและทำกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งบ้าน โรงเรียน และชุมชน ต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัย เด็ก ๆ ทำกิจกรรมได้ตามวัยอย่างอิสระ และสร้างสรรค์

2. พื้นที่ทางความคิด เปิดเวทีให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออก แสดงความสามารถจัดกระบวนการจัดกิจกรรมของตนเอง ส่งเสริมให้กันพบศักยภาพ และคุณค่าของตนเอง

3. พื้นที่ทางสื่อ สื่อนับเป็นบริบททางสังคมที่เป็นสาธารณะ ทุกคนสามารถรับ และเข้าถึงได้ สื่อสาธารณะทุกประเภท จึงควรมีหน้าที่แบ่งปันพื้นที่ ให้กับเด็กอย่างพอเพียง

4. พื้นที่ทางสังคม เปิดโอกาสให้เด็กมีสิทธิ มีส่วนร่วมในการแบ่งปัน จัดสรรทรัพยากรในสังคม มีส่วนกำหนดทิศทางในการบริการ หรือสวัสดิการสำหรับเด็ก

เพราะเด็กเป็นวัยที่เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ถ้าเราสร้างพื้นฐานความคิด กายภาพ การเป็นจิตอาสา พื้นฐานทางสังคมได้ดี เด็ก ๆ ก็จะเติบโตไปเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม