สีของปัสสาวะบอกสุขภาพ

| |
อ่าน : 2,329

ที่มา : SOOK Magazine No.68

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

สีของปัสสาวะบอกสุขภาพ thaihealth

โดยปกติปัสสาวะมีสีเหลืองอ่อนจนถึงสีเหลืองเข้มใส ไม่ขุ่น ซึ่งความอ่อน ความเข้มก็อาจขึ้นอยู่กับการดื่มน้ำ หากดื่มน้ำมาก สีปัสสาวะจะเหลืองอ่อน ถ้าดื่มน้ำน้อยสีปัสสาวะจะเหลืองเข้มใส แต่ถ้าเกิดสีของปัสสาวะเปลี่ยนไป แสดงว่าอาจกำลังป่วยเป็นโรคใดโรคหนึ่งอยู่ก็เป็นได้

1. ปัสสาวะมีสีขุ่น แสดงว่าปัสสาวะมีโปรตีนอยู่มาก อาจมีการติดเชื้อบางอย่าง

2. ปัสสาวะเยอะกว่าปกติ ถ้ามีการปัสสาวะที่บ่อยกว่าปกติ และมีอาการหิวน้ำบ่อย ดื่มน้ำเยอะกว่าปกติ อาจต้องระวังภาวะโรคเบาหวาน ซึ่งเป็นอาการที่พบได้บ่อย ควรไปตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด

3. ปัสสาวะมีสีน้ำตาล อาจเป็นน้ำดีจากภาวะดีซ่านของโรคตับ

4. ปัสสาวะแล้วมีฟองเยอะ ในโรคไตบางกลุ่ม เช่น Nephrotic Syndrome จะมีโปรตีนรั่วออกมาในปัสสาวะปริมาณมาก ทำให้เกิดฟองมากกว่าปกติ สามารถสังเกตได้ชัด

ลักษณะของปัสสาวะที่ต่างจากปกตินั้นเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัย ถ้าเราหมั่นสังเกต และประเมินตัวเองว่าลักษณะปัสสาวะผิดปกติหรือเปล่า ควรต้องไปพบแพทย์ หรือควรปรับพฤติกรรมการกินหรือดื่มให้เหมาะสม

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม