สร้างสมดุลชีวิตทางดิจิทัลในวัยเด็ก

| |
อ่าน : 1,374

ที่มา : มูลนิธิส่งเสริมสื่อเด็กและเยาวชน สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

สร้างสมดุลชีวิตทางดิจิทัลในวัยเด็ก thaihealth

หลาย ๆ ครอบครัวอาจจะเกิดปัญหาลูกใช้เวลาหน้าจอนานเกินไป โดยไม่มีกิจกรรมเคลื่อนไหนร่างกาย หรือกังวลว่าพัฒนาการทางสมองจะถูกสกัดกั้นหรือถูกทำลายจากการเปิดรับสื่อดิจิทัลและจะส่งผลให้เกิดการต่อต้านสังคม มารู้จักกับวิธีการสร้างสมดุลชีวิตทางดิจิทัลในกับเด็ก ๆ กันดีกว่า

รับมืออย่างไร ไม่ให้สื่อดิจิทัลเป็นพิษ

1. ตั้งกฎกติกาการใช้ เช่น สามารถใช้อุปกรณ์ดิจิทัลได้ หลังจากทำการบ้านเสร็จ และกำหนดเวลาการใช้ต่อวัน

2. เก็บอุปกรณ์ดิจิทัลไว้กับพ่อแม่ โดยนำออกมาใช้อย่างเป็นเวลา ไม่ควรให้เด็กพกอุปกรณ์ติดตัว

3. พ่อแม่ควรดูแลตอนลูกใช้อุปกรณ์ดิจิทัล คัดเลือกเนื้อหาที่ไม่มีความรุนแรงแอบแฝง ก้าวร้าว หรือเนื้อหาเรื่องเพศที่ไม่เหมาะสมและทุกครั้งที่เด็กใช้ควรอยู่ในสายตาพ่อแม่

4. เป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูก หลายครอบครัวใช้เวลากับการก้มหน้า เล่นอุปกรณ์ดิจิทัลโดยไม่สนใจลูก เมื่อเด็กไม่ได้รับความสนใจ ก็จะเกิดการลอกเลียนแบบพฤติกรรมการใช้สื่อของพ่อแม่ผู้ปกครอง

คนที่สำคัญที่สุดที่จะช่วยดูแลเด็กในช่วงวัยนี้คือ พ่อแม่ หากพ่อแม่ตระหนักและเอาใจใส่ในการดูแลลูก เป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้สื่อ โดยใช้เป็นเวลาและควบคุมตัวเองได้ ไม่ติดสื่อ รู้จักแบ่งเวลาให้ลูก เป็นที่มาของการส่งเสริมให้เด็กรู้จักควบคุมตัวเอง รู้จักแบ่งเวลาไปทำกิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งมีประโยชน์ต่อพัฒนาการของเด็ก

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม