พม.ปรับนิยามผู้สูงอายุใหม่เป็น 65 ปี

| |
อ่าน : 2,568

ที่มา :  เว็บไซต์ไทยรัฐ

พม.ปรับนิยามผู้สูงอายุใหม่เป็น 65 ปี thaihealth

แฟ้มภาพ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปรับนิยามผู้สูงอายุใหม่เป็น 65 ปี โดยมอบหมายอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ (กผส.) ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาการปรับนิยาม “ผู้สูงอายุ” ตามมาตรา 3 ใน พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 จากเดิม “ผู้สูงอายุ หมายถึง บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีสัญชาติไทย เป็น “ผู้สูงอายุ” หมายถึง บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์ขึ้นไป โดยมอบหมายอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านผู้สูงอายุนำข้อเสนอการปรับนิยามดังกล่าวไปศึกษาข้อกฎหมายและผลกระทบให้ครอบคลุมทุกด้านเพื่อความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนแปลงนิยามผู้สูงอายุ นอกจากนี้ ได้พิจารณาและเห็นชอบการประกาศสดุดีเกียรติคุณผู้สูงอายุแห่งชาติประจำปี 2562 ให้ นพ.บรรลุ ศิริพานิช อายุ 93 ปี 9 เดือน เป็นผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม โดยจะมีพิธีมอบเกียรติบัตรประกาศสดุดีเกียรติคุณ พร้อมเข็มกลัดทองคำที่ระลึกและเงินรางวัลในงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ วันที่ 10 เม.ย.นี้

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม