รู้จักธรรมชาติของความเครียด

| |
อ่าน : 1,278

ที่มา : SOOK Magazine No. 58

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

รู้จักธรรมชาติของความเครียด thaihealth

ภาวะที่ร่างกายถูกตอบสนองเมื่อถูกคุกคามจากสถานการณ์แบบต่าง ๆ ที่ทำให้เราเกิดความกดดัน ไม่สบาย วุ่นวายใจ กลัว วิตกกังวล หรือรู้สึกว่ากำลังตกอยู่ในอันตราย ส่งผลให้สภาวะสมดุลของร่างกายและจิตใจผิดปกติไป โดยที่มาของความเครียดนั้นมีด้วยกัน 3 ด้าน คือ

1. ด้านร่างกาย ความเครียดที่เกิดจากสภาพร่างกาย อาจมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ และการเจ็บป่วย ทั้งรุนแรงและไม่รุนแรง ล้วนทำให้เกิดความเครียดได้ เช่น ไม่สบาย การพักผ่อนไม่เพียงพอ

2. ด้านจิตใจ ความเครียดที่มีต้นเหตุมาจากสภาพจิตใจ มักเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบสูง เวลาที่มีเรื่องต่างๆ เข้ามากระตุ้น ก็จะทำให้เกิดความเครียดได้ง่าย หรือ เป็นผู้ที่วิตกกังวลง่าย ขาดทักษะในการปรับตัว เวลามีเรื่องมากระทบจิตใจก็จะเกิดความเครียดได้ทันที

3. ด้านสังคม ความเครียดที่เกิดจากสิ่งกระตุ้นทางสังคม เกิดความขัดแย้งในที่ทำงาน ครอบครัว แล้วเกิดความบกพร่องในเรื่องของการปรับตัว ขากผู้ที่คอยให้ความช่วยเหลือทำให้เกิดความเครียดขึ้น ถ้ามีผู้ที่ให้ความช่วยเหลือก็จะทำให้ความเครียดลดลง

เมื่อความเครียดนั้นได้รับการแก้ไขหรือบรรเทา ร่างกายก็ปรับตัวเข้าสู่ภาวะสมดุลอีกครั้ง

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม