ชวนเด็กนครศรีฯ ร่วม Active Play Active School

| |
อ่าน : 725

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

ชวนเด็กนครศรีฯ ร่วม Active Play Active School thaihealth

สสส. ชวนนักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ร่วมกิจกรรม Active Play Active School ช่วยเด็กไทยกระตือรือร้น- มีสมาธิ พัฒนาการเรียนรู้

สมาคมเครือข่ายครูดีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต2 ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. ร่วมกันจัดกิจกรรม Active Play Active School สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4–6 จำนวน 100 คน เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ซึ่งจะช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการออกกำลังกาย หรือการออกมาเล่นแอคทีฟ 60นาที ผ่านกระบวนการเรียนรู้ทางวิชาการสอดคล้องตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของกระทรวงศึกษาธิการ และขยายผลสู่นักเรียนโรงเรียนอื่น ๆ ในสังกัด

นางจารี กาลดิษฐ์ ทิพย์รัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต2 กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สำคัญในการแก้ไขปัญหาการศึกษาของเยาวชนไทยซึ่งเป็นการสร้างเสริมให้ “ผู้เรียนมีความสุข” ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ ฐานชั่งตวงวัดที่บูรณาการความรู้มาจากวิชาคณิตศาสตร์ และนันทนาการเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งจะช่วยเพิ่มพัฒนาการทางด้านสมองและทักษะการเคลื่อนไหวของเด็ก ๆ หรือจะเป็นฐานท่องจักรวาลที่ฝึกการทำงานเป็นทีม เน้นไปที่สมองส่วนหน้าในการแก้ปัญหา ฝึกทักษะทางสังคม หรือฐานเขาวงกตที่ถูกออกแบบให้เด็กฝึกคิดวิเคราะห์ และตัดสินใจในการกำหนดเส้นทางการลำเลียงลูกแก้ว เพื่อให้ได้คะแนนมากที่สุดภายในเวลาที่จำกัด ซึ่งแต่ละกิจกรรมจะส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์สนุก และมีความสุขเป็นการเพิ่มเวลาและโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม