สธ.ปรับแผนดูแลผู้สูงอายุ

| |
อ่าน : 1,435

ที่มา :  ข่าวสด

สธ.ปรับแผนดูแลผู้สูงอายุ thaihealth

แฟ้มภาพ

การป้องกันความรุนแรงของโรคและภาวะแทรกซ้อน รวมถึงความพิการที่เหมาะสมที่สุด คือ การคัดกรองสุขภาพและประเมินกลุ่มโรคและอาการที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ นำไปสู่ผลลัพธ์ที่ทำให้ผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงและป่วยได้รับการส่งต่อเข้าสู่ระบบบริการสุขภาพที่ตรงปัญหาต่อไป

นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า จากงานวิจัยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อเดือนตุลาคม 2561 พบว่า ประเทศไทยมีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น โดยผู้ที่อายุ 60 ปีขึ้นไป มีจำนวน 11.9 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 17.9 ของประชากรทั้งประเทศ โดยมีปัญหาสุขภาพ ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง ร้อยละ 41, โรคเบาหวาน ร้อยละ 18, ข้อเข่าเสื่อม ร้อยละ 9 จากสภาพปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยอาจเกิดภาวะแทรกซ้อน อื่นๆ ตามมา ดังนั้น การป้องกันความรุนแรงของโรคและภาวะแทรกซ้อน รวมถึงความพิการที่เหมาะสมที่สุด คือ การคัดกรองสุขภาพและประเมินกลุ่มโรคและอาการที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ นำไปสู่ผลลัพธ์ที่ทำให้ผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงและป่วยได้รับการส่งต่อเข้าสู่ระบบบริการสุขภาพที่ตรงปัญหาต่อไป รวมถึงกลุ่มที่ปกติจะคัดแยกเข้าสู่บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในระดับปฐมภูมิได้อย่างทันท่วงที

นพ.สกานต์ บุนนาค รักษาราชการแทน ผอ.สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กล่าวว่า เวชศาสตร์ฯได้จัดโครงการสร้างเสริมศักยภาพและความมั่นคงในชีวิตด้านสุขภาพ โดยการป้องกันโรคระดับทุติยภูมิเพื่อดูแลรักษากลุ่มอาการหรือโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ โดยรูปแบบหนึ่งในการดำเนินการได้จัดประชุมชี้แจง "ระบบการคัดกรอง/ประเมินสุขภาพผู้สูงอายุและการจัดการข้อมูลเพื่อการส่งต่อเข้าสู่ระบบบริการสุขภาพด้วย Aging Health Data โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม 370 คน จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ผู้แทนโรงพยาบาล จาก 60 จังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้งสถานพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์

นพ.สกานต์กล่าวต่อว่า โดยมีการชี้แจงงบประมาณปี 2562 เพื่อดำเนินกิจกรรมด้านผู้สูงอายุในพื้นที่ อภิปรายเกี่ยวกับประโยชน์ของการจัดบริการสุขภาพผู้สูงอายุผ่านระบบ Aging Health Data ตลอดจนความสามารถในการทำงานของโปรแกรมที่พัฒนาเพิ่มเติมตามความต้องการและข้อเสนอแนะของพื้นที่ตลอดระยะเวลา 1-2 ปี ที่ผ่านมา

นพ.สกานต์กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ นอกจากพื้นที่กรุงเทพฯที่ได้จัดประชุมไปแล้ว สถาบันเวชศาสตร์ฯ ได้วางแผนจัดประชุมในจังหวัดต่างๆ ได้แก่ เชียงราย ตาก สุโขทัย สิงห์บุรี ลพบุรี บึงกาฬ ชุมพร สุราษฎร์ธานี ตรัง ยะลา โดยนำระบบ Aging Health Data มาคัดกรอง/ประเมินสุขภาพผู้สูงอายุ เพื่อจัดการข้อมูลเข้าสู่ระบบบริการสุขภาพที่เป็นข้อมูลเดียวกันทั้งประเทศต่อไป

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม