กรมอนามัย งดใช้ถุงพลาสติกทั้งองค์กร

| |
อ่าน : 1,955

ที่มา : MGR Online

กรมอนามัย งดใช้ถุงพลาสติกทั้งองค์กร thaihealth

แฟ้มภาพ

วันครบรอบการสถาปนาปีที่ 67 ของกรมอนามัย ได้รณรงค์ให้ทุกคนงดใช้ถุงพลาสติกทั่วทั้งองค์กร เพื่อเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมในการลดปริมาณขยะพลาสติกที่ย่อยสลายยาก ลดภาระในการนำไปกำจัด และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการจัดการขยะพลาสติกซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดภาวะโลกร้อน

แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวในโอกาสครบรอบ 67 ปี กรมอนามัย ว่า นับจากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ทุกกระทรวงดำเนินการลดคัดแยกขยะภายในหน่วยงาน ตามแนวทางการดำเนินงานมาตรการลดและคัดแยกขยะในหน่วยงานภาครัฐนั้น กรมอนามัยได้รณรงค์ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกมาอย่างต่อเนื่อง เพราะจากผลสำรวจปริมาณการใช้พลาสติกของบุคลากรกรมอนามัย ของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2561 พบว่าบุคลากรทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของกรมอนามัย ใช้พลาสติกประมาณ 14 ชิ้นต่อคนต่อวัน หรือประมาณ 18 ล้านชิ้นต่อปี ส่วนใหญ่เป็นการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วประมาณ 4 ล้านใบต่อปี ซึ่งรับมาจากร้านสะดวกซื้อ ร้านค้าและตลาดนัด และพบว่าร้านค้าในกรมฯ มีการใช้ภาชนะพลาสติกประมาณ 2 ล้านชิ้นต่อปี ขณะที่การจัดอาหารและเครื่องดื่มสำหรับการประชุมมีการใช้ขวดน้ำพลาสติก หลอดพลาสติก กล่องพลาสติก และช้อนส้อมพลาสติก ซึ่งในการจัดประชุมก่อให้เกิดขยะพลาสติกประมาณ 93,600 ชิ้นต่อปีสำหรับวันนี้ เป็นวันครบรอบการสถาปนาปีที่ 67 ของกรมอนามัย ได้รณรงค์ให้ทุกคนงดใช้ถุงพลาสติกทั่วทั้งองค์กร เพื่อเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมในการลดปริมาณขยะพลาสติกที่ย่อยสลายยาก ลดภาระในการนำไปกำจัด และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการจัดการขยะพลาสติกซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดภาวะโลกร้อน อีกทั้งเพื่อเป็นต้นแบบในการลดปริมาณขยะอย่างยั่งยืนและขยายผลสู่หน่วยงานภาครัฐต่อไปอย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมากรมอนามัยได้จัดกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้พลาสติก เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร ร้านค้า ร้านอาหาร ตระหนักถึงความสำคัญของการลดขยะพลาสติกและเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้สอดรับกับแนวทางการดำเนินงานระดับประเทศ ดำเนินการภายใต้ 3 มาตรการ เพื่อปฏิบัติร่วมกัน ได้แก่ บุคลากรและร้านค้าของกรมอนามัย งดใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารและห้ามนำภาชนะโฟมเข้ามาในกรมอนามัย บุคลากรของกรมอนามัย ลดใช้ถุงพลาสติก แก้วพลาสติกและภาชนะพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง โดยร้านค้า ร้านอาหารและร้านสะดวกซื้อที่ตั้งอยู่ในบริเวณกรมอนามัย งดให้ถุงพลาสติกกับลูกค้าทุกวันพุธ (No Plastic Bag Day) และขอความร่วมมือให้ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในบริเวณกรมอนามัย ลดราคาให้แก่ผู้ที่นำแก้วหรือภาชนะส่วนตัวมาใส่น้ำหรืออาหาร รวมทั้งในการจัดประชุมของกรมอนามัย ให้ลดการใช้ภาชนะที่เป็นพลาสติกสำหรับจัดอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม โดยให้ใช้วัสดุอื่นที่สามารถใช้ซ้ำได้หรือย่อยสลายได้ง่ายแทน และบุคลากรและร้านค้าในกรมอนามัยทิ้งขยะลงถังและแยกขยะให้ถูกต้อง

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 

สุมิตรา  say

เรางดใช้ถุงสำเร็จ แต่ไม่งดใช้กล่องพลาสติก
แล้วเดือนนี้ที่เราหยุดกันทั่วประเทศ ทุกคนหันมาทำ เดลิเวอรี่ แล้วขยะจากกล่องอาหารพลาสติก จะมากมายขนาดไหน แกร๊บเจ้าเดียวบอก เดือนละ 2ล้านออเดอร์ ก่อนวิกฤต
ทำไงดี
ช่วงชุลมุน คงต้องรอ สสส กับ พี่ตูน

Post : 29 มี.ค. 2563 20:30:06

 • ประกาศสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผล กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา - ชีวิตดีเริ่มที่เรา
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม