Greenery ส่งเสริมสุขภาวะดีในองค์กร

| |
อ่าน : 751

ที่มา : แฟนเพจ Greenery

ภาพประกอบจากแฟนเพจ Greenery

Greenery ส่งเสริมสุขภาวะดีในองค์กร thaihealth

Greenery ส่งเสริมสุขภาวะดีในองค์กร

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00-12.00 น. ชาว Greenery และ Builk ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม Greenery Healthy Workplace เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัย และสุขภาวะที่ดี ให้แก่บุคลากรในองค์กร ภายในงานได้มีการบรรยายเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสุขภาพ อาทิ กินอย่างไรให้สุขภาพดี กลเม็ดกินผักผลไม้ให้ได้ 400 กรัมต่อวัน เทคนิคลดหวาน มัน เค็ม เป็นต้น

นอกจากนั้น ยังได้มีกิจกรรม Workshop การทำน้ำปั่น จาก กลุ่มปลูกปั่น ที่มาแชร์เทคนิคการปั่นน้ำผัก-ผลไม้เพื่อสุขภาพ อีกหนึ่งเคล็ดลับสุขภาพดีที่ใครๆ ก็สามารถทำได้ง่ายๆ ซึ่งทำให้ผู้ร่วมกิจกรรมทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพมากขึ้น เพราะสุขภาพที่ดีคือความสุขของทุกคนในองค์กร

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม