ชวนอ่านวรรณกรรมเกื้อกูลโลก เกื้อกูลมนุษย์

| |
อ่าน : 753

ที่มา : เว็บไซต์แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน

ภาพประกอบจากเว็บไซต์แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน

ชวนอ่านวรรณกรรมเกื้อกูลโลก เกื้อกูลมนุษย์ thaihealth

กิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์ ณ หอสมุดแห่งชาติ วันที่ 17 มี.ค. 62 

งานปิดเทอมสร้างสรรค์ชวนกันอ่านสร้างสุข เพราะวรรณกรรมเป็นสื่อที่จุดประกายแรงบันดาลใจ ส่องทางแห่งความหวังและก่อพลังสร้างสรรค์ เครือข่ายแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน เชิญชวนร่วมกิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์ ชวนอ่านวรรณกรรมเกื้อกูลโลก เกื้อกูลมนุษย์ ในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ หอสมุดแห่งชาติ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม