ชวนอ่านวรรณกรรมเกื้อกูลโลก เกื้อกูลมนุษย์

| |
อ่าน : 955

ที่มา : เว็บไซต์แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน

ภาพประกอบจากเว็บไซต์แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน

ชวนอ่านวรรณกรรมเกื้อกูลโลก เกื้อกูลมนุษย์ thaihealth

กิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์ ณ หอสมุดแห่งชาติ วันที่ 17 มี.ค. 62 

งานปิดเทอมสร้างสรรค์ชวนกันอ่านสร้างสุข เพราะวรรณกรรมเป็นสื่อที่จุดประกายแรงบันดาลใจ ส่องทางแห่งความหวังและก่อพลังสร้างสรรค์ เครือข่ายแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน เชิญชวนร่วมกิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์ ชวนอ่านวรรณกรรมเกื้อกูลโลก เกื้อกูลมนุษย์ ในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ หอสมุดแห่งชาติ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม